Skovshoved Idrætsforening Én gang skovser - altid skovser

Indkaldelse til Medlemsmøde i Senior i SIF

Onsdag den 13. marts 2019 kl. 14.00.

Dagsorden

1.     Valg af dirigent.

 
2. Årsberetning.

3.     Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

4.     Godkendelse af regnskab og det kommende års budget.

5.     Behandling af indkomne forslag.
Skriftligt forslag skal være modtaget af bestyrelsen eller SIF-kontoret senest tirsdag den 4. marts 2019.

6.     Valg af formand (Henning Balslev Clausen er IKKE på valg i år).

7.     Valg af kasserer (Kjeld Storm er villig til genvalg).

8.     Valg af øvrig bestyrelse:

- Thea Jensen (er IKKE på valg i år).
- Helga Johannesen (er IKKE på valg i år)
- Susanne Bakke (er villig til genvalg).
- Carsten Scheuer (er villig til genvalg).
 

9.      Eventuelt.Program og fotos.  Senior i SIF - aktivt samvær

 
Det normale program hver onsdag i SIF på Krøyersvej 5:
Kl. 11 - 14:  Motionsrummet kan benyttes.
Kl. 11 - 13:  Badminton eller tennis efter nærmere aftale.
Kl. 11.30 - 13.30: Skydning med luftriffel i Skydekælderen.
Kl. 12.15 - 13.00:  "Pilates" i gymnastiksalen v/ instruktør Judith Katalin.
Kl. 13.00 - 16.00:  Fra kl. 13 kan der købes smørrebrød m.m. i restaurant Siffen, hvor der fortsættes med hyggesnak og diverse spil.

Særlige aktiviteter i 2019:
9. januar    Forårssæsonen starter.
13. marts   Årlige medlemsmøde.
1. maj        Heldagstur til Thorsvang - Danmarks Samlermuseum i Stege på Møn.  Afgang fra SIF kl. 9.30.  Tilmelding nødvendig 200 kr..
12. juni      Forårsafslutning. Kl. 12.30 Stor frokost i Siffen  og musik v/ Kim Preuthun.  Hvis muligt stegte ål.  Tilmelding nødvendig.
4. september   Efterårssæsonen starter.
30. oktober   kl. 14 - ca. 15.30  Foredrag med Jerry Ritz - "Man ka' hva' man vil!" - et liv i showbiz.
27. november             kl. 11.30 - 13.00 Juleskydning og -hygge i Skydekælderen.
4. december               kl. 12.30 - ca. 16.00  Juleafslutning i Siffen med juleplatte og kaffe samt bankospil.  Tilmelding nødvendig.
 
2020: Den 8. januar starter vi det nye år op med normalt program hver onsdag.ARKIV
 
Efterårs udflugten til Naverhulen i Helsingør
 
Den 24. oktober 2018 nød 45 medlemmer en bustur ad Strandvejen i et smukt solskinsvejr.
Vi besøgte de rejsende håndværkere fra Skandinavien - Naverne - i deres spændende klubhus
Naverhulen på Sct. Annagade 21, Helsingør.
Vi havde en dejlig dag med et underholdende foredrag om Navernes og klubhusets historie med
de mange sjove skramlerier. Derefter en god frokost. Tak til Naverne for deres gæstfrihed.
 
  
   
  
 

Fotos fra 2017-forårets udflugt med hestevogn fra SIF-klubhuset gennem Dyrehaven til Dyrehavsbakken,
og derefter 1 times rundvisning i Korsbæk på Bakken med efterfølgende herlig frokost på Postgården i Korsbæk.
Klik på fotos for at se i større format.