Skovshoved Idrætsforening Én gang skovser - altid skovser

SIFs Venner's formål

SIF’s Venner har en formålsparagraf der hedder:

” Vi støtter foreningens ungdom ved sportslige og sociale aktiveteter, med henblik på at bevare og stimulere interessen for foreningen”

Med udgangspunkt i denne paragraf har SIF’s Venner siden sin start i 1962 til dato udbetalt over en million kr til disse gode formål til ungdommen på tværs af alle foreningens afdelinger.

Foreningen er sammensat af en 6 mands ulønnet bestyrelse, der alle er aktive medlemmer af klubben.

SIF’s Venners økonomi er baseret på en mindre formue, doneret af tidligere medlemmer, samt af et medlemskontingent, der er kr. 200 årligt for medlemmer og kr. 500 årligt for firmaer.

Vi opfordrer alle foreningens medlemmer til at støtte SIF’s Venner og det gode formål.

Medlemskab kan tegnes ved i topmenuen at klikke på "SIFs Venner" og vælge "Indmeldelse" eller ved henvendelse på kontoret.

Hvad støttes?

SIF’s Venner har senest støttet årets succesfulde Julearrangement, hvor der deltog 185 børn og 65 forældre.

Fra starten af 2017, er der i samarbejde mellem Skovshoved Skole og badminton afdelingen, indledt et spændende projekt, hvor vi får mulighed for af få alle eleverne fra 4- 5- og 6. klasse til badminton i skoletiden.

Et projekt der køre over 15 uger og aktiverer omkring 200 børn. Projektet forventer vi vil medføre en betydelig medlemstilgang til ungdomsafdelingen.

Projektet bliver 100% finansieret af SIF’s Venner .