Skovshoved Idrætsforening Én gang skovser - altid skovser

Årsskriftet Dit SIF

Klubbens seneste årsskrift - Dit SIF 2017 - er trykt og distribueret medio juni 2017:

        Klik på billede for at læse dit SIF 2017.

Foreningens tidligere årsskrifter og blade kan ses i SIFs digitale arkiv: www.skovserhistorie.dk.