Skovshoved Idrætsforening Én gang skovser - altid skovser

Bestyrelsen for SIFs Venner
 

 Emil Menke  formand 

 26796206

 emil_menke@hotmail.com

 Cliff Bechmann  kasserer  26897141  csb@gentofte.dk
 Simon Melbye
 42256010  simonmelbye@gmail.com
 Bendt Rose
 20283402  bendtrose@webspeed.dk
 Erik Christensen
 40139628  ec-entreprise@mail.dk
 Hans Rasmussen
 29249408  hr@neumannthomsen.dk
 
 

Årsmødet  (Generalforsamling)

Det årlige medlemsmøde holdes i 2018 mandag den 30. april kl. 20.