Bestyrelse i Senior i SIF

Senior i SIF, der har et stigende medlemsantal som primo 2017 er på ca. 90 medlemmer,
afholder et årligt medlemsmøde i marts, hvor der bl.a. er valg til Bestyrelsen.

Bestyrelsens medlemmer:

Formand   Niels Borch  
Næstformand   Henning Balslev Clausen

 

Kasserer  Kjeld Storm      
   Susanne Bakke  
   Thea Jensen  
   Carsten Scheuer
 

 
 

Støt vores sponsorer - de støtter os!