Skovshoved Idrætsforening Én gang skovser - altid skovser

Bestyrelse i Senior i SIF

Senior i SIF, der har et stigende medlemsantal som primo 2018 udgør 96 medlemmer,
afholder et årligt medlemsmøde i marts, hvor der bl.a. er valg til Bestyrelsen.

Bestyrelsens medlemmer efter seneste Medlemsmøde:

Formand 

 Henning Balslev Clausen  

    

 20315062

Kasserer

 Kjeld Storm

    

 21430861

Medlem

 Susanne Bakke

    

 

Medlem

 Thea Jensen

 

 

Medlem

 Carsten Scheuer

 

 

Medlem

 Helga Johannesen

 

 


 

Indkaldelse til Medlemsmøde i Senior i SIF.

Onsdag den 7. marts 2018 kl. 14.00.
 

Dagsorden

1.    Valg af dirigent.

2.    Årsberetning.

3.    Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.


4.    Godkendelse af regnskab og det kommende års budget.

5.    Behandling af indkomne forslag.
Skriftligt forslag skal være modtaget af bestyrelsen eller SIF-kontoret senest tirsdag den 27. februar 2018.

6.    Valg af formand (Niels Borch genopstiller ikke). Henning Balslev Clausen er villig til valg.

7.    Valg af kasserer (Kjeld Storm er ikke på valg).

8.    Valg af øvrig bestyrelse:

- Thea Jensen er villig til genvalg.
- Helga Johannesen er villig til valg.
- Susanne Bakke (er ikke på valg).
- Carsten Scheuer (er ikke på valg).
 

Eventuelt.