Skovshoved Idrætsforening Én gang skovser - altid skovser

Generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDES I GYMNASTIKSALEN PÅ 1. SAL

TIRSDAG DEN 13. MARTS 2018 KL. 19.30 

DAGSORDEN:

1    Valg af dirigent 

2    Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 

3    Godkendelse af det reviderede regnskab, samt fremlæggelse af budget for 2018.

4    Behandling af indkomne forslag.
A) Forslag fra Thomas Mondrup til ændring i forenings love §7.
Nuværende ordlyd:

"§7. Medlemmerne i de enkelte afdelinger har adgang til deres afdelings ledige baner, spillepladser samt klubhus og restaurant."

Foreslået ny ordlyd:

"§7. Medlemmerne i de enkelte afdelinger har adgang til deres afdelings ledige baner, spillepladser samt klubhus og restaurant. Tobaksrygning inkl. e-cigaretter er ikke tilladt indendørs på SIF's arealer. Udendørs rygning på SIF's arealer er kun tilladt de af bestyrelsen anviste steder."

Resten af §7 ændres ikke.

5    Meddelelser om hvilke medlemmer de respektive afdelinger har valgt til bestyrelsen.

6    Valg af formand (Bue Kjems er ikke på valg).

7    Valg af næstformand (Claus Bech er villig til genvalg).

8    Valg af kasserer (Claus Buhl er villig til genvalg).

9      Valg af bestyrelsesmedlem (Lisbet Elkjær er ikke på valg).

10               Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant for disse.

11               Eventuelt.

BESTYRELSEN                                                                  6/2-2018


Referat af ekstraordinær generalforsamling i Skovshoved Idrætsforening

Tirsdag den 4. april 2017.

Formanden Bue Kjems takkede de fremmødte.
Eneste punkt på dagsordenen var pkt. 4 fra den ordinære generalforsamling den 15.
marts d.å.
”Bestyrelses forslag til ændringer af foreningens love”.

Formanden spurgte de fremmødte om punktet ønskedes uddybet. Ingen ønskede punktet uddybet.
Forslaget blev derefter vedtaget.

Den ekstraordinære generalforsamling kunne herefter afsluttes.


Ordinære Generalforsamling den 15. 3. 2017

Der blev uddelt flere nåle og hædersbevisninger, bl.a.:
 
 
Nål for 80 års medlemskab blev uddelt til Knud Willems, som var til stede, og til Andre Suenson.
 
 
Mikkel Schultz, cheftræner i Tennisafd. fik uddelt en sølvnål med følgende begrundelse:

Mikkel skal ikke have æresbevisningen fordi han er en meget dygtig træner, for hvis han ikke var det, var han næppe blevet ansat. Nej du skal have den, fordi du udviser en meget stor og positiv interesse for hele vores forening. Du tænker både i sociale og praktiske baner, og der går næsten ikke en dag uden du kommer med en god ide. Og når nu mange af os er tilbøjelige til at lade dagenes trummerum være nok, er det dejligt, at der er en der kan komme med nye friske input. Det skal dog siges, at det ikke er alle ideerne der bliver realiseret her og nu. Mikkel du skal have tak for din altid positive, glade og imødekommende facon vi håber samarbejdet må vare mange år frem i tiden.


Simon Melbye med pokalen for Årets Siffer 2016.
Pokalen blev overrakt af Emil Menke på vegne af SIFs Venner.
Simon har været aktiv som spiller og træner i fodboldafdelingen i mere end 10 år. Senest har han taget del i genopbygningen af Old Boys afdelingen, som trængte til fornyelse. Derudover er han ankermand i SIF Fodbolds Erhvervsklub.