Skovshoved Idrætsforening Én gang skovser - altid skovser

Artikel

SIF's generalforsamling 2019

Tirsdag den 12. marts 2019 kl. 19.30 afholdtes generalforsamling (GF) i SIF under overværelse af ca. 1 % af de ca. 2.400 medlemmer, vi er. Umiddelbart skuffende, ved andre lejligheder, senest i begyndelsen af nullerne, har GF været velbesøgt, så velbesøgt at deltagerne dårligt kunne i rummes i tennishallen. Nu kan alle være i gymnastik/balletrummet uden problemer.  

Hvad er mon årsagen til den store forskel i fremmøde? Er medlemmerne blevet mere travle i hverdagen, eller har de totalt givet op i forhold til at udøve deres demokratiske ret i foreningen. Eller kunne det skyldes at man fravælger GF fordi regnen siler ned og ”det går jo meget godt i foreningen”, så hvorfor bruge tid på det. Jeg hælder klart til det sidste, men kan selvfølgelig tage fejl. I nullerne var bestyrelsen i strid med sig selv, nye kræfter kom til for en kortere periode. Senere kom der mere stabilitet og fremgang, alle kan se forandringerne, ikke mindst er det tydeligt på anlægget med ny tennishal, flytning af restauranten, SIFFEN m.m.  

Inden længe finder I et udførligt referat på hjemmesiden bl. a. med formandens udførlige beretning, men her kommer en koncentreret udgave af aftenens forløb.

Bue Kjems

Formanden, Bue Kjems aflagde beretning for det forløbne år, og orienterede om spændende planer der kan resultere i flere indendørs tennisbaner og badminton baner ved en bedre udnyttelse af området mellem den ”nye” tennishal og badmintonhallen. På et møde få dage før GF havde Bue forelagt planerne for beboerne på Exnersvej og Grundejerforeningen hvor disse på mødet havde bifaldet planerne, om end enkelte efterfølgende havde trukket støtten tilbage. Der er tale om et stort, dyrt projekt så forvent ikke at det realiseres lige med det samme. Udover revision af lokalplan, større byggeprojekt med diverse godkendelser mange steder kræves støtte fra kommune, fonde m.m. for at det kan realiseres.         

Kassereren, Claus Buhl gennemgik regnskabet for 2018. Samlet overskud på driften og yderligere forøgelse af egenkapitalen og medlemsantallet om end der skal arbejdes mere med rekruttering af unge medlemmer.

Efterfølgende blev Bue genvalgt for en to årig periode. Det samme blev Lisbet Elkjær. Næstformand Lars Balling, der indtrådte i løbet af året da Claus Bech fik forfald, blev valgt for den resterende del af sin valgperiode, nemlig 1 år. 4. medlem af bestyrelsen er Claus Buhl som ikke var på valg.

Udover de fire medlemmer valgt på GF består bestyrelsen af yderligere fire medlemmer, nemlig én fra hver af de sportslige afdelinger. Disse er pt. Henrik Parkhøj udpeget af badminton, Jakob Grandahl udpeget af fodbold, Janne Rûtzou udpeget af tennis samt Einar Jart udpeget af skydning.

Helle Strømand fik overrakt 60 års nålen.

Der var ingen kåring af Årets SIFFER som SIFs venner ellers plejer.

Under eventuelt blev Senior i SIF s onsdagsaktivitet rost, og det blev foreslået at præcisere fristen for indsendelse af forslag til GF sammen med varsling af GF.

Efter ca. 60 minutters tid kunne Bue erklære GF slut.
 

Ole Larsen / marts 2019  


Har du været inde på https://www.skovserhistorie.dk?

Her finder du svar på mange af dine spørgsmål om SIF eller personer/begivenheder mv. gennem tiderne i SIF?
 
  • SIF blade dækker SIF’s historie i de sidste 100 år
  • Alle store sportslige begivenheder, ikke mindst i badminton og fodbold, er fyldigt beskrevet med billeder og artikler
  • Mere end 25 scrapbøger, dagbøger og oversigter giver mange personlige beretninger
  • De mange forskellige jubilæer siden 1919 er fyldigt dækket
  • Og følg klubbens udvikling som helhed, bygninger og anlæg, SIF-revyer og de mange andre fællesaktiviteter
 
Hvad mangler du at få at vide – søg direkte i arkivet og få svar på dine spørgsmål
 
Velkommen til SIF’s historiske arkiv https://www.skovserhistorie.dk