Skovshoved Idrætsforening Én gang skovser - altid skovser

Afskedsreception for Henrik Baaner

Den 10. maj blev der i Siffen holdt afskedsreception for SIF's forretningsfører gennem 23 år.
Her en hilsen fra Henrik: "Tusind tak til jer mange, som kom til receptionen i anledningen af, at jeg stopper i SIF for at gå på pension. I var med til at gøre dagen til en, som jeg vil huske for altid. Tak."

   
   
 

SIF får ny forretningsfører fra den 1. juni 2019

Blandt et ansøgerfelt på 44 har bestyrelsens ansættelsesudvalg (Bue Kjems, Claus Buhl og Lars Balling) i første omgang udpeget syv og foretaget den endelige udvælgelse blandt disse. Valget faldt på Lars Weis. 

Lars Weis afløser Henrik Baaner der, som Dit SIF i en tidligere artikel har orienteret om, fratræder med udgangen af maj måned for at gå på pension.

Dit SIF præsenterer den nye forretningsfører:

Lars Weis

Lars er allerede en kendt skikkelse i SIF. Han flyttede til Ordrup i 90erne, hvor han delte en lejlighed med sin søster, Janni. Lars er født i Ribe i 1966. Efter studentereksamen aftjente Lars sin værnepligt i Livgarden, hvor han efter 4 år sluttede som premierløjtnant, og hans virke foregik på Sjælland.

Lars´ søster Janni Pedersen var i denne periode en meget talentfuld badmintonspiller som spillede på SIF´ stærke 1. hold. Holdet vandt bl.a. sølv til DM. Udover at dele lejlighed sås de i SIF, Lars spillede fodbold på SIF`1. hold og lidt badminton på motionsplan. Det blev til mere end 200 kampe over 13 år på fodboldholdet for SIF.

Lars er gift med Jannie Weis Rasmussen og de har to børn. Sienna Amalie på 12, som dyrker elitedans, bl.a. hiphop i Waterfront og Noel Alexander på 9. Noel spiller fodbold i SIF. De bor på Jægersborg Allé og Jannie driver luksusgenbrugsforretningen, på en sidegade få skridt fra boligen. Så tilknytningen til området kan der ikke sættes spørgsmålstegn ved, og når dertil lægges, at Lars er ungdomsformand og -træner i SIF fodbold, mon så ikke vi roligt kan regne med at Lars er i besiddelse af SIF´ DNA. En gang skovser – altid skovser. 

”Men Lars, dit CV afslører et langt virke i erhvervslivet, hvad får dig til at søge jobbet i SIF, som umiddelbart kan forekomme lidt stillesiddende, regnskabspræget og procedureorienteret”? Spørger Dit SIF.                 

Lars fortæller at han som person er optaget af udvikling under hensyntagen til værdier såsom kvalitet og gennemsigtighed og skabelse af oplevelse for mennesker. Men at det skal ske kontrolleret i forhold til forretningsmæssige hensyn, pengene skal så at sige stemme. Og Lars mener, at med de kvaliteter vi allerede har i SIF og de udviklingsmuligheder der eksisterer, er der masser af muligheder for SIF i fremtiden, og han vil gerne være en del af fremtiden og yde sit bidrag til den fortsatte udvikling af SIF.   

Undervejs i sin fodboldkarriere har Lars været et smut omkring Lyngby og Vedbæk, og han har oplevet hvordan det så at sige føltes ”som at komme hjem igen”, da han vendte tilbage til SIF. Vi tænker ikke meget over det i det daglige, men Lars fremhæver at SIF udgør et pragtfuldt socialt netværk med masser af dejlige mennesker, og en pragtfuld beliggenhed ved skov og strand, og han mener at mange flere skal have mulighed for at opnå de gode oplevelser, som medlemmerne i dag har.

”Hvad har du af visioner for SIF?”

I dagens konkurrence samfund hvor alle har travlt, skal SIF støtte lokalområdet gennem sit tilbud af gode oplevelser. Vi har måske allerede Danmarks hyggeligste klub, men positionen skal fastholdes og udbygges gennem yderligere udvikling af aktiviteter, forbedring og udvikling af de fysiske rammer, større gennemsigtighed og kommunikation, medlemstilgang til de eksisterende aktiviteter og udvikling af nye. Kunne elitedansen i Waterfront ikke lige så godt udøves i SIF, kan der skabes et trygt, socialt netværk for børn, måske med hjælp til lektielæsning, hvor forældrene afhenter børnene og fristes til at spise i restauranten så omsætningen her øges. Kan sponsoraktiviteter øges med informationsaftener. Skjern Bank har afholdt velbesøgte kundeaftener som også bidrager til kendskabsniveauet både for sponsor og foreningen og giver omsætning i restauranten.

Der er mange udviklingsmuligheder som kan komme på tale, men det skal ske under respekt for de værdier, SIF har og i skyldig hensyntagen til det eksisterende og den økonomiske formåen. Jeg regner med om 15 år at afslutte min aktive karriere i SIF og tror det på mange måder er et anderledes SIF på det tidspunkt, men jeg tror ikke på at det er et resultat af revolution men af evolution, slutter Lars.

Dit SIF mener

SIF får i Lars et yderst engageret menneske som forretningsfører. Han kan forekomme stille, men bag den stille facade gemmer sig en ildsjæl med masser af ideer, som med udgangspunkt i høj integritet vil kunne bidrage til at gøre SIF til et endnu bedre sted for alle interessenter. 

Ole Larsen / april 2019
 
 
Artikel

SIF's generalforsamling 2019

Tirsdag den 12. marts 2019 kl. 19.30 afholdtes generalforsamling (GF) i SIF under overværelse af ca. 1 % af de ca. 2.400 medlemmer, vi er. Umiddelbart skuffende, ved andre lejligheder, senest i begyndelsen af nullerne, har GF været velbesøgt, så velbesøgt at deltagerne dårligt kunne i rummes i tennishallen. Nu kan alle være i gymnastik/balletrummet uden problemer.  

Hvad er mon årsagen til den store forskel i fremmøde? Er medlemmerne blevet mere travle i hverdagen, eller har de totalt givet op i forhold til at udøve deres demokratiske ret i foreningen. Eller kunne det skyldes at man fravælger GF fordi regnen siler ned og ”det går jo meget godt i foreningen”, så hvorfor bruge tid på det. Jeg hælder klart til det sidste, men kan selvfølgelig tage fejl. I nullerne var bestyrelsen i strid med sig selv, nye kræfter kom til for en kortere periode. Senere kom der mere stabilitet og fremgang, alle kan se forandringerne, ikke mindst er det tydeligt på anlægget med ny tennishal, flytning af restauranten, SIFFEN m.m.  

Læs det udførlige referat på hjemmesiden bl. a. med formandens beretning, men her kommer en koncentreret udgave af aftenens forløb.

Bue Kjems

Formanden, Bue Kjems aflagde beretning for det forløbne år, og orienterede om spændende planer der kan resultere i flere indendørs tennisbaner og badminton baner ved en bedre udnyttelse af området mellem den ”nye” tennishal og badmintonhallen. På et møde få dage før GF havde Bue forelagt planerne for beboerne på Exnersvej og Grundejerforeningen hvor disse på mødet havde bifaldet planerne, om end enkelte efterfølgende havde trukket støtten tilbage. Der er tale om et stort, dyrt projekt så forvent ikke at det realiseres lige med det samme. Udover revision af lokalplan, større byggeprojekt med diverse godkendelser mange steder kræves støtte fra kommune, fonde m.m. for at det kan realiseres.         

Kassereren, Claus Buhl gennemgik regnskabet for 2018. Samlet overskud på driften og yderligere forøgelse af egenkapitalen og medlemsantallet om end der skal arbejdes mere med rekruttering af unge medlemmer.

Efterfølgende blev Bue genvalgt for en to årig periode. Det samme blev Lisbet Elkjær. Næstformand Lars Balling, der indtrådte i løbet af året da Claus Bech fik forfald, blev valgt for den resterende del af sin valgperiode, nemlig 1 år. 4. medlem af bestyrelsen er Claus Buhl som ikke var på valg.

Udover de fire medlemmer valgt på GF består bestyrelsen af yderligere fire medlemmer, nemlig én fra hver af de sportslige afdelinger. Disse er pt. Henrik Parkhøj udpeget af badminton, Jakob Grandahl udpeget af fodbold, Janne Rûtzou udpeget af tennis samt Einar Jart udpeget af skydning.

Helle Strømand fik overrakt 60 års nålen.

Der var ingen kåring af Årets SIFFER som SIFs venner ellers plejer.

Under eventuelt blev Senior i SIF s onsdagsaktivitet rost, og det blev foreslået at præcisere fristen for indsendelse af forslag til GF sammen med varsling af GF.

Efter ca. 60 minutters tid kunne Bue erklære GF slut.
 

Ole Larsen / marts 2019  


Har du været inde på https://www.skovserhistorie.dk?

Her finder du svar på mange af dine spørgsmål om SIF eller personer/begivenheder mv. gennem tiderne i SIF?
 
  • SIF blade dækker SIF’s historie i de sidste 100 år
  • Alle store sportslige begivenheder, ikke mindst i badminton og fodbold, er fyldigt beskrevet med billeder og artikler
  • Mere end 25 scrapbøger, dagbøger og oversigter giver mange personlige beretninger
  • De mange forskellige jubilæer siden 1919 er fyldigt dækket
  • Og følg klubbens udvikling som helhed, bygninger og anlæg, SIF-revyer og de mange andre fællesaktiviteter
 
Hvad mangler du at få at vide – søg direkte i arkivet og få svar på dine spørgsmål
 
Velkommen til SIF’s historiske arkiv https://www.skovserhistorie.dk