Skovshoved Idrætsforening Én gang skovser - altid skovser

Generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDES I GYMNASTIKSALEN PÅ 1. SAL
TIRSDAG DEN 13. MARTS 2018 KL. 19.30

DAGSORDEN:

 1    Valg af dirigent.

 2    Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

 3    Godkendelse af det reviderede regnskab, samt fremlæggelse af budget for 2018.

 4    Behandling af indkomne forslag.
     A) ?

 5    Meddelelser om hvilke medlemmer de respektive afdelinger har valgt til bestyrelsen.

 6    Valg af formand (Bue Kjems er ikke på valg).

 7    Valg af næstformand (Claus Bech er villig til genvalg).

 8    Valg af kasserer (Claus Buhl er villig til genvalg).

 9      Valg af bestyrelsesmedlem (Lisbet Elkjær er ikke på valg).

10     Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant for disse.

11      Eventuelt.

BESTYRELSEN                                                                  6/2-2018


Ombygning af SIFs skydebaner i kælderen 

Byggeplads-containere på SIFs P-plads.
 

Skydebanerne i kælderen er LUKKET på grund af ombygning for sundhedsmæssige forbedringer. Det er aftalt med kommunens entreprenør på opgaven, at arbejdet skal være færdigt så banerne igen kan benyttes fra den 22. februar 2018.
I byggeperioden vil en del af P-pladsen foran klubhuset være optaget af byggeplads-containere.
 

Kalender