Skovshoved Idrætsforening Én gang skovser - altid skovser

For mobil tlf. brugere: Link til Siffens menu-tavle.

Corona-restriktioner (4/12 2020)
De nye restriktioner betyder for ungdommen at alle igen skal træne i zoner med maks. 10 personer pr. zone.

Holdene har lavet aftale med foreningen om hvorledes hver enkelt træning vil blive afviklet fremadrette.
Det er altså hos spilleres egen årgang træner/holdleder hvorfra informationen kommer.COVID-19 restriktioner (opdateret 4/12 2020)


Kære medlem,

 

Vi skal igen til at stramme op i forbindelse med COVID-19.

Herunder er de regler og restriktioner, der gælder fra dags dato:

Betydning i praksis for børn og unge under 21 år:

For personer under 21 år, er det nu kun tilladt at være 10 personer i samme område indendørs såvel som udendørs. I praksis betyder det, at samtlige kampaktiviteter for holdsportsgrenene ikke kan afvikles fra mandag den 7. december 2020.

Dette gælder både udendørs og indendørs.

 

Forsamlingsforbuddet på 10 personer betyder, at forældre ikke kan være til stede til træning eller kampe såvel indendørs som udendørs. 

 

Voksenidrætten:

For personer over 21 år, er det nu kun tilladt at være 10 personer i samme område indendørs såvel som udendørs. I praksis betyder det, at samtlige kampaktiviteter for voksenidrætten i holdsportsgrenene ikke kan afvikles fra mandag den 26. oktober 2020.

 

Regler om mundbind

De nye COVID-19 restriktioner omfatter krav om brug af mundbind hvor offentligheden har adgang, hvilket vil sige overalt indendørs fra man træder ind i foreningen. Krav om brug af mundbind vil gælde både aktive, trænere og personale tilknyttet idrætsfaciliteten.


Krav om brug af mundbind gælder ikke, når man sidder ned. Kravet om brug af mundbind eller visir gælder heller ikke for udøvere, der er aktive. Kravet gælder dog umiddelbart før og efter aktivitet. Kravet om mundbind vil være gældende fra torsdag den 29. oktober 2020 til 2. januar 2021.

Børn under 12 år er undtaget.

 

Restaurant SIFFEN:

Restaurant SIFFEN er åben. 

 

Motionsrum:

Motionsrummet er åbent. Max antal personer er 4.

 

Gymnastiksalen:

Gymnastiksalen er åben. Max 10 personer pr. træning.

 

Omklædningsrum:

Omklædningsrum i Badminton og Tennis er åbne. Fodbolds omklædningsrum er kun åbne efter aftale med kontor.

 

Generelt:

Ikke alt er endnu helt belyst fra myndighedernes - og fra de forskellige forbund side. Vi kommer tilbage til jer så snart der er nye oplysninger.

 

På forhånd tak – husk at bruge jeres sunde fornuft og pas på jer selv - og hinanden ?

 

 

Venlig hilsen

Lars Weis

Forretningsfører Skovshoved IF


 
 

Motionsrummet er åbnet igen!

Kære medlem,

 efter måneders COVID 19 -lukning åbner SIF.

RETNINGSLINJER FOR MOTIONSRUM:

  • Antallet af aktive i motionsrummet begrænses, så de generelle regler om afstand kan overholdes. Max. 4 personer må træne samtidig.
  • Minimum afstand på 2 m skal overholdes.
  • Udstyr desinficeres efter brug - og læg altid udstyret på plads efter brug.
  • Brug håndklæde eller papir når du træner.
  • Luft ud.

Bevidst tilsidesættelse af såvel COVID 19 som de generelle retningslinjer medfører bortvisning.

 

Venlig hilsen
Lars Weis
Forretningsfører
Skovshoved IF
 

Dit SIF præsenterer SIF´s nye medlemskoordinator

  Morten V. Berg
 
I al ubemærkethed grundet Corona krisen er Morten Berg den 1. april 2020 begyndt i den nyoprettede stilling som medlemskoordinator i SIF.

Men hvad skal en medlemskoordinator egentlig beskæftige sig med i SIF? Dit SIF har haft lejlighed til at se stillingsbeskrivelsen, og den bringer tankerne ind på den i jobsammenhæng meget omtalte ”mangearmede blæksprutte”.
 

Stillingsbeskrivelsen

Ansvarsområderne, som medlemskoordinatoren skal varetage, omfatter bl.a. at være den første medlemmerne møder telefonisk og fysisk således at de hurtigt får løst deres spørgsmål, at yde administrativ hjælp til afdelingerne og derigennem assistere de frivillige ledere så de kan koncentrere sig om sporten og medlemmerne. Endvidere skal medlemskoordinatoren holde SIF fint opdateret på sociale medier og på hjemmesiden, og se til at SIF shoppen fungerer og i al bred almindelighed medvirke til at SIF samles på tværs af afdelingerne.

Det er ikke så lidt og indtil nu har Morten fungeret i baggrunden, dels skal han lige lære området at kende og dels er SIF jo - i skrivende stund lukket ned – men tiden nærmer sig hvor Morten kan komme ud at virke blandt medlemmer og ledere.
 

Hvem er du Morten, spørger Dit SIF

Jeg har i mange år, faktisk næsten 30, fungeret som bindeled - koordinator om du vil – mellem kunder og det tekniske hold på optagelser af reklamefilm, featurefilm og TV-serier, hvor alt skal fungere rettidigt. Mangler der en skuespiller eller en rekvisit eller hvad som helst tabes tid og dermed penge. Men med struktur, forudseenhed, god planlægning og kontinuerlig opfølgning kommer man langt, siger Morten og tilføjer at han trives med at effektivisere og få tingene til at glide.

Jeg har det også godt med IT og hjemmesideprogrammering og mener også at min erfaring med at manøvrere mellem og med mange mennesker bidrager til en stor ballast i forhold til jobbet i SIF som både rummer udfordringer på det menneskelige og det tekniske plan.
 

Det lyder rigtig godt Morten, har du noget forhåndskendskab til SIF?

Ja, det kan du tro Ole. Dels bor jeg meget tæt på SIF og dels har jeg igennem nogle år haft min daglige gang i foreningen og som træner og frivillig leder bidraget til trivslen i årgang 2010 i fodbold. Det begyndte i 2015 og i den forløbne tid er der kommet mange nye opgaver til, hvilket har bidraget til mit kendskab til SIF’s forretningsgange set fra den frivillige leders perspektiv, ligesom det også har givet et stort kendskab til IT systemerne, og ikke mindst til den frivillige leders behov for hjælp til at håndtere dem. Og jeg glæder mig til at omsætte denne viden til brugelig assistance for de frivillige i alle afdelinger så de kan orientere deres indsats mod medlemmerne og sporten. 
 

Har du/dyrker du idræt selv?

Ja, jeg er 46 år, født og opvokset i Søborg og har spillet fodbold i HGI i min ungdom og senere har jeg spillet firmafodbold. I 2009 flyttede jeg til området, min kone og jeg bor på Damgårdsvej, 5 minutter fra SIF og vores søn spillede fodbold i Åkanden som helt lille og rykkede til SIF da han fik alderen hertil.
 

Nu har du været i jobbet et par måneder, og selv om det har været og stadig er Coronatid, har du nok en mening om hvordan du er blevet modtaget, og om dine forventninger til jobbet er indfriet 

Ja, jeg har fået en enestående chance for at kombinere interesse med erhverv forstået som trangen til at få ting til at fungere i kombination med ånden og miljøet i en mangesidet idrætsforening som SIF hvor medlemmerne både er søde, behagelige og samtidig krævende. Så indtil videre lever jobbet helt op til mine forventninger, jeg har et godt samspil med medlemmerne, med de frivillige ledere og med kollegerne.

Så alt i alt synes jeg at den første periode har været god. Coronaen har sat sit præg men nu er tennis i gang, fodbold er i gang og badminton er i gang, ikke som før, men der er da liv i foreningen, og det er dejligt.

Ole Larsen, Juni 2020


SIF's generalforsamling tirsdag den 10. marts 2020

Måske var der tale om rettidig omhu, men nøgternt set nok snarere held. To dage før Danmark lukkede ned på grund af Coronakrisen afvikledes SIF´s generalforsamling (GF) under tilstedeværelse af knap 30 medlemmer. Herved blev GF afholdt rettidigt i overensstemmelse med vedtægterne (inden udgangen af marts), og stolene var opstillet så der var god plads mellem de tilstedeværende, som reglerne på det tidspunkt foreskrev. I skrivende stund må vi jo slet ikke forsamles så mange.  
Inden længe finder I et udførligt referat på hjemmesiden bl.a. med formandens udførlige beretning, men her kommer en koncentreret udgave af aftenens forløb.

Formanden, Bue Kjems aflagde beretning for det forløbne år, og orienterede om status på de spændende planer der kan resultere i flere indendørs tennisbaner og badmintonbaner ved en bedre udnyttelse af området mellem den ”nye” tennishal og badmintonhallen. Bue mente (på det tidspunkt) at med lidt held kunne det være realistisk at projektet kunne gennemføres i løbet af 2021, men også i den sammenhæng kan det frygtes at krisen griber forstyrrende ind. Endvidere orienterede Bue om at der oprettes en ny stilling som medlemskoordinator, som skal være et bindeled mellem medlemmer og foreningen i mange sammenhænge.          

Kassereren, Claus Buhl gennemgik regnskabet for 2019. Fint regnskab med samlet overskud på driften og yderligere forøgelse af egenkapitalen, men medlemsantallet svigter lidt og der skal arbejdes mere med rekruttering af unge medlemmer.

Valgene resulterede i at Claus Buhl og næstformanden, Lars Balling blev genvalgt for en to årig periode. Bue og Lisbet Elkjær var ikke på valg.
Udover de fire medlemmer valgt på GF består bestyrelsen af yderligere fire medlemmer, nemlig én fra hver af de sportslige afdelinger. Disse er pt. Henrik Parkhøj udpeget af badminton, Jakob Grandahl udpeget af fodbold, Janne Rûtzou udpeget af tennis samt Steen Fürstnow udpeget af skydning.

th. Claus Buhl og Simon Melbye
Der var sidste år ingen kåring af Årets Siffer som SIFs venner ellers plejer. Men i år motiverede formanden for SIFs venner, Simon Melbye valget af Claus Buhl som årets Siffer. Claus har med stor flid bl.a. sørget for et væsentlig bidrag til at udskiftningen af kontorets bemanding, og dermed indkøringen af Lars og Marion, er foregået stort set problemløst.  
 
tv Jan Lauritzen og Anders Troels Munk
Og så var der denne gang uddeling af nåle, det er i SIF en sjældenhed, det sker. Medlemmer der igennem en årrække har taget særlig aktivt del i foreningens virksomhed kan tildeles sølvnål, og badminton havde indstillet ungdomsleder Anders Troels Munk og fodbold havde indstillet ungdomsleder Jan Lauritzen. Bue overrakte sølvnålene og understregede at der for begges vedkommende var tale om mange års indsats for ungdommen.

Efter en times tid kunne Bue erklære GF slut.

Ole Larsen / marts 2020 
 

SIF - Skovshoved IdrætsforeningKrøyersvej 52930 Klampenborg Tlf. 39450180Email: skovser@skovser.dk