Skovshoved Idrætsforening Én gang skovser - altid skovser

For mobil tlf. brugere: Link til Siffens menu-tavle.


Lukket for aktiviteter (14/1 2021)
Kære medlemmer,
 Gentofte Kommune har i lyset af, at Danmark nu er i risikoniveau 5 valgt, ud fra et sundhedsmæssigt forsigtighedsprincip, også at lukke vores udendørs idrætsanlæg foreløbig frem til 7. februar 2021.

Foreningen er derved helt lukket.

Med venlig hilsen
Lars Weis

 

Jul i SIF (6/12 2020)

Det årlige julearrangement i SIF for børn og barnlige sjæle er aflyst i år,

gr
undet Corona-situationen.

Vi glæder os til næste år, hvor vi håber på, at vi atter igen kan afholde arrangementer.

Vi ønsker alle en glædelig jul. 
 

 
 

2020 – et udfordrende år     -    hvordan mon 2021 bliver

Mange af os ser frem til det nye år, 2021 med en sær blanding af forventninger og betænkelighed.  2020 blev præget af CORONA. Få er gået igennem året uden at et familiemedlem eller en bekendt er berørt af Covid 19, det være sig i omgangskredsen, på arbejdspladsen eller andetsteds, vi har hørt om en, der har været ramt.

Selv de, der ikke direkte er berørt af sygdommen, har mærket til den i form af restriktioner, der har krævet ændret adfærd. Hold afstand, sprit af, mundbind, o.s.v.

Meget er der også vendt op og ned på i SIF. Efter den totale nedlukning i foråret, er der siden blevet lukket delvis op i takt med de til enhver tid gældende restriktioner. Det har berørt os hver især individuelt og som medlem af SIF, og det har i den grad også berørt arbejdsbetingelserne for SIFs medarbejdere og ledelse.
 

Dit SIF har tidligere beskrevet i ord og billeder om forårets totale nedlukning, hvor det eneste gode ved perioden var, at man var sikker på ikke at få buler på parkeringspladsen.

Fra total nedlukning til delvis oplukning

Da sommeren nærmede sig, blev restriktionerne løsnet lidt i flere tempi, især med hensyn til  udendørsaktivitet. Og da man ikke kunne rejse til udlandet, og da opholdet i sommerhuset igennem længere tid godt kunne opleves lidt trivielt, skete der noget i SIF.

Aldrig har SIFs grus tennisbaner været så benyttet. Reservation var nødvendig, selv kl. 9 på en hverdag. Bade kunne man ikke. Omklædning og bad var lukket pga. restriktionerne. Men en medbragt forfriskning kunne man da nyde i anlægget, selvom man var svedig.

Også på fodboldbanerne blev restriktionerne lempet, men forsamlingsforbuddet på 10 medførte nye træningsmetoder i grupper på indtil 10, så kreativiteten blomstrede og benene blev rørt. Senere lempedes restriktionerne yderligere så nogle kampe kunne afvikles, hvorved bl.a. SIFs 2. divisionshold kom i gang med 20/21 sæsonen efter at 19/20 blev afsluttet i en forkortet udgave.  

Badminton var som indendørssport underkastet strengere restriktioner, dog med en undtagelse i eliten som kom med til FINAL 4 på afbud. De takkede ja til muligheden og vandt DM. Se tidligere Dit SIF artikel herom. Restriktionerne blev løsnet efter sommerferien og også motionister kan deltage, men visse begrænsninger skal overholdes.

Vor fælles, sociale samlingspunkt, restaurant SIFFEN var nedlukket indtil sommerens restriktioner løsnedes ad flere omgange. Først udelukkende til take away, senere til begrænsede antal spisende i selve SIFFEN. Ingen fester, større sammenkomster, konfirmationer, runde fødselsdage eller tilsvarende. Men dejlig mad laver de da hver dag til medlemmerne. Kan absolut anbefales. 

Under tilblivelsen af denne artikel slog regeringen til igen. Under henvisning til den kraftige forøgelse af smitten i en række kommuner i Hovedstadsområdet, herunder Gentofte kommune, blev det besluttet de facto at lukke al indendørssport ned igen med virkning fra 9/12 – 3/1. Kun lidt fodbold kan opretholdes udendørs og professionel badminton for eliten indendørs. Omklædning og bad lukkes. SIFFEN lukkes, dog opretholdes take away.

Ovenstående betragtninger er egne refleksioner over hvad man som bruger af SIF umiddelbart oplever. Men hvordan opleves 2020 af SIFs daglige ledelse. Vi har spurgt forretningsfører Lars Weis som lige nåede at tiltræde jobbet 1. juni 2019 og derved oplevede få måneders normal drift inden CORONA for en tid forvandlede SIF. 

Lars Weis beretter:

Lars fortæller at det ikke har været nemt hverken for staben eller medlemmerne at tilpasse sig til de skiftende vilkår i takt med de ændrede restriktioner. ”Vi har arbejdet under en grundtanke om at give medlemmerne mulighed for så meget aktivitet som mulig, samtidig med at vi respekterer de til enhver tid gældende restriktioner. Vi har altid været vandt til at medlemmerne har været flinke til at respekterer fælles vilkår, men i takt med at tiden går og restriktionerne skærpes, og vi derfor må indskrænke medlemmernes handlefrihed, f. eks. ved lukning af omklædning og bad, har enkelte medlemmer været lidt misfornøjede. 

Det ærgrer Lars, indimellem at skulle optræde som politimand, hvorfor han glæder sig til igen, at kunne koncentrere alle kræfterne til at foreningen kan tilbyde medlemmerne mest mulig, Dit SIF mener at vi nok skal komme tilbage på ret spor når CORONA på et eller andet tidspunkt er overstået. Men hvornår er det.           

Hvad kan vi tro på for 2021

Vi vil alle meget gerne have vort gamle liv tilbage. Vi vil ud af isolationen. Vi vil rejse. Vi vil dyrke idræt. Vi vil have normale tilstande, hvor vi selv bestemmer. Vi vil have det gamle SIF tilbage. Men hvornår kan det mon blive virkelighed. Bliver det i 2021?

Ingen ved det med sikkerhed. Men der er grund til en vis optimisme. I hvert fald er vaccinerne på vej. I England er de i skrivende stund begyndt at vaccinere, og der er al mulig grund til at tro at vi i Danmark begynder i januar. Hvornår opnår vi så folkeimmunitet? Det kræver nok at mindst 50-60 % af befolkningen er vaccineret, men Dit SIF er behersket optimistisk, så vi tror på et gennembrud til normal levevis i løbet af 2. halvår af 2021, så småt begyndende i foråret så udendørssæsonen reddes delvis, som i 2020, for fodbold og tennis.  

 

Ole Larsen 11/12/20

 

 

 

 

Dit SIF præsenterer SIF´s nye medlemskoordinator

  Morten V. Berg
 
I al ubemærkethed grundet Corona krisen er Morten Berg den 1. april 2020 begyndt i den nyoprettede stilling som medlemskoordinator i SIF.

Men hvad skal en medlemskoordinator egentlig beskæftige sig med i SIF? Dit SIF har haft lejlighed til at se stillingsbeskrivelsen, og den bringer tankerne ind på den i jobsammenhæng meget omtalte ”mangearmede blæksprutte”.
 

Stillingsbeskrivelsen

Ansvarsområderne, som medlemskoordinatoren skal varetage, omfatter bl.a. at være den første medlemmerne møder telefonisk og fysisk således at de hurtigt får løst deres spørgsmål, at yde administrativ hjælp til afdelingerne og derigennem assistere de frivillige ledere så de kan koncentrere sig om sporten og medlemmerne. Endvidere skal medlemskoordinatoren holde SIF fint opdateret på sociale medier og på hjemmesiden, og se til at SIF shoppen fungerer og i al bred almindelighed medvirke til at SIF samles på tværs af afdelingerne.

Det er ikke så lidt og indtil nu har Morten fungeret i baggrunden, dels skal han lige lære området at kende og dels er SIF jo - i skrivende stund lukket ned – men tiden nærmer sig hvor Morten kan komme ud at virke blandt medlemmer og ledere.
 

Hvem er du Morten, spørger Dit SIF

Jeg har i mange år, faktisk næsten 30, fungeret som bindeled - koordinator om du vil – mellem kunder og det tekniske hold på optagelser af reklamefilm, featurefilm og TV-serier, hvor alt skal fungere rettidigt. Mangler der en skuespiller eller en rekvisit eller hvad som helst tabes tid og dermed penge. Men med struktur, forudseenhed, god planlægning og kontinuerlig opfølgning kommer man langt, siger Morten og tilføjer at han trives med at effektivisere og få tingene til at glide.

Jeg har det også godt med IT og hjemmesideprogrammering og mener også at min erfaring med at manøvrere mellem og med mange mennesker bidrager til en stor ballast i forhold til jobbet i SIF som både rummer udfordringer på det menneskelige og det tekniske plan.
 

Det lyder rigtig godt Morten, har du noget forhåndskendskab til SIF?

Ja, det kan du tro Ole. Dels bor jeg meget tæt på SIF og dels har jeg igennem nogle år haft min daglige gang i foreningen og som træner og frivillig leder bidraget til trivslen i årgang 2010 i fodbold. Det begyndte i 2015 og i den forløbne tid er der kommet mange nye opgaver til, hvilket har bidraget til mit kendskab til SIF’s forretningsgange set fra den frivillige leders perspektiv, ligesom det også har givet et stort kendskab til IT systemerne, og ikke mindst til den frivillige leders behov for hjælp til at håndtere dem. Og jeg glæder mig til at omsætte denne viden til brugelig assistance for de frivillige i alle afdelinger så de kan orientere deres indsats mod medlemmerne og sporten. 
 

Har du/dyrker du idræt selv?

Ja, jeg er 46 år, født og opvokset i Søborg og har spillet fodbold i HGI i min ungdom og senere har jeg spillet firmafodbold. I 2009 flyttede jeg til området, min kone og jeg bor på Damgårdsvej, 5 minutter fra SIF og vores søn spillede fodbold i Åkanden som helt lille og rykkede til SIF da han fik alderen hertil.
 

Nu har du været i jobbet et par måneder, og selv om det har været og stadig er Coronatid, har du nok en mening om hvordan du er blevet modtaget, og om dine forventninger til jobbet er indfriet 

Ja, jeg har fået en enestående chance for at kombinere interesse med erhverv forstået som trangen til at få ting til at fungere i kombination med ånden og miljøet i en mangesidet idrætsforening som SIF hvor medlemmerne både er søde, behagelige og samtidig krævende. Så indtil videre lever jobbet helt op til mine forventninger, jeg har et godt samspil med medlemmerne, med de frivillige ledere og med kollegerne.

Så alt i alt synes jeg at den første periode har været god. Coronaen har sat sit præg men nu er tennis i gang, fodbold er i gang og badminton er i gang, ikke som før, men der er da liv i foreningen, og det er dejligt.

Ole Larsen, Juni 2020

 

SIF - Skovshoved IdrætsforeningKrøyersvej 52930 Klampenborg Tlf. 39450180Email: skovser@skovser.dk