Skovshoved Idrætsforening Én gang skovser - altid skovser

SIF søger ny forretningsfører

Skovshoved Idrætsforening (SIF) søger en forretningsfører til ansættelse pr. 1. juni 2019.
Med reference til klubbens bestyrelse og foreningens formand får du det overordnede og daglige ansvar for driften af Skovshoved Idrætsforening, herunder ledelse af personale, tilrettelæggelse af arbejdsgange, kontakt til afdelinger, medlemmer, leverandører m.fl.

Fælles julefest i SIF 

 

For 4. gang blev der afholdt samlet julefest i SIF for alle afdelinger og aldersgrupper.

Det foregik lørdag den 15. december 2018 og der var tilmeldt 135 børn og 117 voksne, hvilket er flot, og festen forløb således at der nok kommer endnu flere i fremtiden.

Bue Kjems (formanden) bød velkommen i restauranten og var glad over den store deltagelse. Kokken serverede æbleskiver, gløgg og varm kakao, så var det ligesom, at grundlaget for en god fest var lagt. Efter børnene havde fået æbleskiver og kakao, gik de i hold til gymnastiksalen, hvor de blev glimrende underholdt af Jeanette og Louise, der er mødre til fodbolddrenge, inden tryllekunstneren kom og satte gang i gætteriet ”hvordan mon han gør det”.

Efterfølgende var det tid til julemandens besøg, og der var stor glæde over, at han på trods af årstidens travlhed havde fundet tid til at besøge SIF for at underholde børnene, og også her var tilstrømningen så stor at de måtte inddeles i hold.

I mellemtiden havde de voksne lejlighed til at synke gløggen og snakke med sidemanden, så både voksne og børn havde en god stund, hvilket også kan ses på billederne.

Kort sagt - alle nød et par gode timer og en del lærte andre at kende på tværs af afdelingerne, hvilket er det skønne ved et fællesarrangement. Det er positivt for klubfølelsen og den indbyrdes forståelse, og alt tyder på, at der med dette arrangement er skabt en ny tradition.

 
    

 
Artikel  - Dit SIF

Aktivitetsniveauet en efterårsdag i SIF


Masser af liv foran klubhuset i SIF

Vi er på den gode side af 2.000 medlemmer som benytter foreningens faciliteter og betaler kontingent herfor. På trods heraf så er det sådan, at hvis man vovede sig i SIF en lørdag i juli var oplevelsen af aktivitet meget begrænset. Udover lidt tennis på grusbanerne, skete der stort set intet, og da restauranten er lukket i ferien, kunne den heller ikke bidrage til en oplevelse af aktivitet. Færdes man jævnligt i området ......

Læs mere her.