Skovshoved Idrætsforening Én gang skovser - altid skovser

Lena Danborg stopper på SIF-kontoret

Efter 22 år i SIF stopper Lena efter eget ønske den 31. juli 2019.
Lena ønsker at hellige sig egen tid – og ser frem til IKKE at skulle bruge 2,5 timer i bilen frem og tilbage til arbejde hver dag.

Stillingen vil snarest muligt blive slået op for ansøgninger.
 

SIF fik ny forretningsfører den 1. juni 2019

Blandt et ansøgerfelt på 44 har bestyrelsens ansættelsesudvalg (Bue Kjems, Claus Buhl og Lars Balling) i første omgang udpeget syv og foretaget den endelige udvælgelse blandt disse. Valget faldt på Lars Weis. 

Lars Weis afløser Henrik Baaner der, som Dit SIF i en tidligere artikel har orienteret om, fratrådte med udgangen af maj måned for at gå på pension.

Dit SIF præsenterer den nye forretningsfører:

Lars Weis

Lars er allerede en kendt skikkelse i SIF. Han flyttede til Ordrup i 90erne, hvor han delte en lejlighed med sin søster, Janni. Lars er født i Ribe i 1966. Efter studentereksamen aftjente Lars sin værnepligt i Livgarden, hvor han efter 4 år sluttede som premierløjtnant, og hans virke foregik på Sjælland.

Lars´ søster Janni Pedersen var i denne periode en meget talentfuld badmintonspiller som spillede på SIF´ stærke 1. hold. Holdet vandt bl.a. sølv til DM. Udover at dele lejlighed sås de i SIF, Lars spillede fodbold på SIF`1. hold og lidt badminton på motionsplan. Det blev til mere end 200 kampe over 13 år på fodboldholdet for SIF.

Lars er gift med Jannie Weis Rasmussen og de har to børn. Sienna Amalie på 12, som dyrker elitedans, bl.a. hiphop i Waterfront og Noel Alexander på 9. Noel spiller fodbold i SIF. De bor på Jægersborg Allé og Jannie driver luksusgenbrugsforretningen, på en sidegade få skridt fra boligen. Så tilknytningen til området kan der ikke sættes spørgsmålstegn ved, og når dertil lægges, at Lars er ungdomsformand og -træner i SIF fodbold, mon så ikke vi roligt kan regne med at Lars er i besiddelse af SIF´ DNA. En gang skovser – altid skovser. 

”Men Lars, dit CV afslører et langt virke i erhvervslivet, hvad får dig til at søge jobbet i SIF, som umiddelbart kan forekomme lidt stillesiddende, regnskabspræget og procedureorienteret”? Spørger Dit SIF.                 

Lars fortæller at han som person er optaget af udvikling under hensyntagen til værdier såsom kvalitet og gennemsigtighed og skabelse af oplevelse for mennesker. Men at det skal ske kontrolleret i forhold til forretningsmæssige hensyn, pengene skal så at sige stemme. Og Lars mener, at med de kvaliteter vi allerede har i SIF og de udviklingsmuligheder der eksisterer, er der masser af muligheder for SIF i fremtiden, og han vil gerne være en del af fremtiden og yde sit bidrag til den fortsatte udvikling af SIF.   

Undervejs i sin fodboldkarriere har Lars været et smut omkring Lyngby og Vedbæk, og han har oplevet hvordan det så at sige føltes ”som at komme hjem igen”, da han vendte tilbage til SIF. Vi tænker ikke meget over det i det daglige, men Lars fremhæver at SIF udgør et pragtfuldt socialt netværk med masser af dejlige mennesker, og en pragtfuld beliggenhed ved skov og strand, og han mener at mange flere skal have mulighed for at opnå de gode oplevelser, som medlemmerne i dag har.

”Hvad har du af visioner for SIF?”

I dagens konkurrence samfund hvor alle har travlt, skal SIF støtte lokalområdet gennem sit tilbud af gode oplevelser. Vi har måske allerede Danmarks hyggeligste klub, men positionen skal fastholdes og udbygges gennem yderligere udvikling af aktiviteter, forbedring og udvikling af de fysiske rammer, større gennemsigtighed og kommunikation, medlemstilgang til de eksisterende aktiviteter og udvikling af nye. Kunne elitedansen i Waterfront ikke lige så godt udøves i SIF, kan der skabes et trygt, socialt netværk for børn, måske med hjælp til lektielæsning, hvor forældrene afhenter børnene og fristes til at spise i restauranten så omsætningen her øges. Kan sponsoraktiviteter øges med informationsaftener. Skjern Bank har afholdt velbesøgte kundeaftener som også bidrager til kendskabsniveauet både for sponsor og foreningen og giver omsætning i restauranten.

Der er mange udviklingsmuligheder som kan komme på tale, men det skal ske under respekt for de værdier, SIF har og i skyldig hensyntagen til det eksisterende og den økonomiske formåen. Jeg regner med om 15 år at afslutte min aktive karriere i SIF og tror det på mange måder er et anderledes SIF på det tidspunkt, men jeg tror ikke på at det er et resultat af revolution men af evolution, slutter Lars.

Dit SIF mener

SIF får i Lars et yderst engageret menneske som forretningsfører. Han kan forekomme stille, men bag den stille facade gemmer sig en ildsjæl med masser af ideer, som med udgangspunkt i høj integritet vil kunne bidrage til at gøre SIF til et endnu bedre sted for alle interessenter. 

Ole Larsen / april 2019