Skovshoved Idrætsforening Én gang skovser - altid skovser

Kære medlemmer

Som det blev nævnt på årets generalforsamling, har bestyrelsen besluttet at vi fremover erstatter det fysiske blad, der udkom en gang om året, med artikler her på hjemmesiden.

Artiklerne vil komme løbende hen over året, og samtidig blive lagt ind i det historiske arkiv.

Denne beslutning er taget som en konsekvens af vores allesammens stadig voksende brug af de elektroniske medier. På denne måde vil artiklerne også være mere aktuelle, end da de udkom en gang om året.

Vi starter nedenfor med en artikel om vores nye næstformand.

Med venlig hilsen Bue Kjems formand.
 

SIF har fået ny næstformand


Ole Larsen og Lars Balling

Lars Balling,
der i vide kredse er en kendt skikkelse i SIF, er i maj 2018 blevet ny næstformand i foreningens bestyrelse efter Claus Bech, der måtte trække sig grundet nyt arbejde.

Den sidste onsdag i juni mødtes jeg med Lars i SIF med henblik på, at alle medlemmer kan blive lidt klogere på, hvem den nye næstformand egentlig er.

Kulissen var i den grad i orden. Det var varmt og solen skinnede fra en skyfri himmel. Foreningen summede af liv her kort før sommerferien. Vi satte os op på terrassen på 1. sal med udsigt over P-plads og tennisbaner, hvor alle baner var besat af de mange trænere og masser af ungdom.


Jeg skal lave en profil af dig Lars til SIFs hjemmeside. Så hvem er du egentlig Lars, spurgte jeg. Lars svarede beredvilligt på alle mine spørgsmål. Og her kommer svarene i min gengivelse.

Lars er 51 år, og han er en meget åben person. Lars har været medlem i SIF siden drengeårene, først i fodbold, så skulle badminton og tennis prøves af, hvilket jo er den klassiske udvikling for en dreng i SIF, men Lars prøvede også sine evner af blandt skytterne. Han har også været kapsejler i sine unge år og interessen er stadig tilstede, men får dog mest sejlet tursejlads i sin egen båd. Hans personlige tilgang til sport i almindelighed er at det skal være skægt, og gerne bidrage til sammenhold. 

Hans ældste døtre på 19 og 23 spillede som barn badminton i SIF og derved fik Lars genvakt interessen, så han i dag både er aktiv på veteranhold og er lidt med på det praktiske/organisatoriske plan. Han er en del af det effektive team der forud for hver hjemmekamp i Badminton-ligaen etablerer baner i tennishallen, og bagefter fjerner dem igen så genen for tennishallens egentlige brugere minimeres så godt som muligt. Og skal der stables en fest på benene giver Lars gerne en hånd med.

Lars og hans kæreste Kira har sammen en lille tennisspiller, Sara, så han følger med fra første række i den udvikling som tennis har gennemgået i SIF gennem de senere år. Tennisafdelingen har været dygtig til at ansætte de rette cheftrænere, der bistået af gode trænerteams har udviklet tennis i SIF fra en relativ stille eksistens til en dynamisk afdeling, der tiltrækker mange børn og unge. Men Lars er ikke kun tilskuer, han har selv genoptaget tennis på motionist niveau, så han kan lejlighedsvis ses på det røde grus.

Men det stopper ikke her, idet Lars også er aktiv i den uformelle ”cykelafdeling” SCC der med udgangspunkt i SIF knokler en 70-100 km på de nordsjællandske landeveje 3 gange om ugen. Lars kører selv med, når det er muligt, og helst minimum en gang om ugen. De, der ikke bliver sat undervejs mødes bagefter i SIFFEN og får reguleret væskebalancen under hyggelige former.


Lars Balling
 
Det var relationerne til sporten, med hvad med verden udenfor?

Ja, som nævnt bor jeg sammen med Kira og vores datter Sara på 7 år. Kira kommer fra det jyske, men er faldet godt til i Charlottenlund. Kira er med i pigernes modstykke til ”drengenes” cykelhold, Pedaltøserne og de har også gang i pedalerne og kan lejlighedsvis også ses sætte fut i SIFFEN.

Erhvervsmæssigt er jeg selvstændig erhvervsdrivende med import af fødevarer som bl.a. sælges til de store kæder. Mit kontor ligger få hundrede meter fra min bopæl og udover mig selv er der én ansat som passer de daglige opgaver på kontoret. Jeg har en del smårejser til messer, leverandører og kunder, så i perioder vil jeg naturligt ikke være så meget hjemme og følgelig heller ikke i SIF.  


Du har en travl hverdag Lars, og på trods heraf accepterede du posten som næstformand i SIF. Hvad får dig til det?

Først og fremmest kan jeg godt lide de værdier, som SIF er baseret på. Jeg er glad for at være en del af SIF, og jeg værdsætter sammenholdet vi har. Ligesom jeg jo har haft 2 børn igennem ”systemet” og nu har også en 3. på vej. Så da lejligheden bød sig for at give lidt tilbage til foreningen og fællesskabet, var jeg ikke længe om at acceptere den udfordring, som posten indebær. Men selvfølgelig må det også være sådan, at hvis erhvervet kræver min tilstedeværelse et eller andet sted med kort varsel, må jeg svigte foreningen i lige netop den situation.

Herefter forlod Lars vor lille sammenkomst for at overvære datterens tennistræning på det røde grus.


Efterskrift

Det er mit indtryk at SIF har fået en næstformand med kant, med baggrund i erhvervslivet og vilje og evne til at gå efter de løsninger, som han mener er rigtige, men også med respekt for andres meninger og evne til at lytte og sætte kursen i overensstemmelse med helhedsopfattelsen.  


OL/05/07/18