Nyheder

SIF's Venners årsmøde (generalforsamling) 

Hvert år afholder SIFs Venner generalforsamling i løbet af 2. kvartal. Den præcise dato og tid annonceres på SIFs hjemmeside og ved opsætning af plakater i foreningen, senest to uger før afholdelsen.
Med venlig hilsen Simon Melbye, SIFs Venner
 

SIFs Venner - hvem er det?

 
SIFs Venner -  ”For dig med en skovser i maven”

Baggrund:

SIFs Venner er en støtteforening for SIF og varetages af en frivillig bestyrelse bestående af seks personer.

SIFs Venner har siden sin start i 1962 til dato udbetalt over en million kr. til gode formål på tværs af alle foreningens 4 afdelinger. Støtten er i alle tilfælde givet med udgangspunkt i foreningens formål.

Formål:

Vi støtter foreningens ungdom ved sportslige og sociale aktiviteter med henblik på at bevare og stimulere interessen for foreningen.

Midlerne:

SIFs Venners økonomi er baseret på årlige private medlemsindbetalinger samt mindre formuer doneret af tidligere eller eksisterende medlemmer.
Ligeledes har foreningen et Erhvervstilbud på et attraktivt medlemskab, hvor virksomheden får eksponeret sit navn på en sponsortavle placeret centralt i foreningen.

Kontingent pr. år:

Privat                   200 kr.

Erhverv                2000 kr. (Bindingsperiode for 2 år)

----------------------------------

TILMELD DIG SIFs VENNER

----------------------------------

Faste traditioner:

-        SIFs Venner uddeler den traditionsrige hæderspris ”Årets Siffer”. Prisen uddeles til en person eller et hold, der har leveret en ekstraordinær indsats for Skovshoved Idrætsforening.

-        Dagny prisen uddeles til et badmintonmedlem, som har leveret en særlig indsats for SIF-Badminton.

-        SIFs Venner støtter efter ansøgning sportslige og sociale aktiviteter rettet mod foreningens ungdom.

-        SIFs Venner afholder årligt et fastelavnsarrangement for alle SIFs medlemmer.
 

----------------------------------

Ansøgning om støtte:
 

Gældende for alle ansøgninger til SIFs Venner, er der et par vigtige ting man bør tage højde for:

1. Samtlige ansøgninger skal sendes til formanden af SIFs Venner - dette kun via mail til simonmelbye@gmail.com.

2. Samtlige ansøgninger skal tydeligt være godkendt af afdelingsformanden.

3. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af de omkostninger, man helt eller delvist søger støtte til.

4. En ansøgning vil ikke komme i betragtning, hvis formålet allerede er påbegyndt eller afsluttet.

 

Ved godkendte ansøgninger, vil SIFs Venner sætte meget stor pris på ekstern kreditering af SIFs Venner, fra modtagers side.

--------------------------------------

 
 

 
Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer