Skovshoved Idrætsforening Én gang skovser - altid skovser

TILLYKKE ! Skovshoved Badminton vinder DM-guld for 3. gang i nyere tid.

  Stor glæde hos SIF.

Guld til SIF Badminton i holdturneringen 2019/20

SIF Badminton og Værløse mødtes i finalen efter et spændende forløb. De to hold blev henholdsvis 5. og 6 i grundspillet og kom begge til nyskabelsen, Final Four p.g.a. afbud fra nr. 1 og 2, Greve og Vendsyssel, som forventede ikke at kunne få alle deres udlændige til landet grundet Corona restriktioner, og derfor meldte afbud.

Men begge hold takkede på fornemste vis for muligheden for at være med i Final Four, og SIF og Værløse måtte bruge godt fire timers badminton fredag den 19/6 før Solrød og Højbjerg var besejret med allermindste margin 5-4.

I grundspillet havde SIF på hjemmebane slået finalemodstanderen, Værløse med hele 7-2, men nu skulle kampen afgøres på neutral bane i Brøndbyhallen, og på forhånd synes den meget lige, men alligevel sejrede SIF så stort som 5-1.

Det danske holdmesterskab er det tredje i nyere tid, og det 6. i alt til Skovshoved. De tre første var i 1960-erne og så igen i 2016/17, 2017/18 og nu i 2019/20.

Flot af spillere og træner, og sejren markerede en afslutning med PK perioden, idet PK nu ophører som træner og afløses af Joachim Fischer.

I kan få flere detaljer på SIF badmintons hjemmeside.

Bronze medaljerne blev vundet af Solrød, mens Højbjerg blev nr. 4.

Ole Larsen /20/06/20


Bent Strøm - mindeord

Vi mistede i går (3. juni) vores meget vellidte og højt respekterede kasserer i Skovshoved Badminton, Bent Strøm, da han gik bort efter meget kort tids sygdom.

Bent var en energisk ildsjæl, som i gennem mange år satte sit præg på SIF på mange områder, og samtidig satte han med sit store hjerte og alfaderlige væsen sit præg på de mennesker, som han mødte på sin færden i SIF. I SIF vokser man op med udsagnet “En gang skovser - altid skovser”.

Når man tænker på Bent, så ved man præcis, hvad der menes med dette. Han var af skovser og en inspirationskilde for alle os andre skovsere. Tabet er stort, og savnet vil være stort. Bent kan man ikke erstatte. Netop derfor vil minderne være store og vedholdende for alle SIF’ere, der enten voksede op med Bent eller mødte ham på hans vej.

De varmeste tanker går til Bents fantastiske familie. Æret været Bents minde - hvil i fred.

På vegne af alle i SIF Badminton
Henrik Parkhøi, Formand

 

Dit SIF præsenterer SIF´s nye medlemskoordinator

  Morten V. Berg
 
I al ubemærkethed grundet Corona krisen er Morten Berg den 1. april 2020 begyndt i den nyoprettede stilling som medlemskoordinator i SIF.

Men hvad skal en medlemskoordinator egentlig beskæftige sig med i SIF? Dit SIF har haft lejlighed til at se stillingsbeskrivelsen, og den bringer tankerne ind på den i jobsammenhæng meget omtalte ”mangearmede blæksprutte”.
 

Stillingsbeskrivelsen

Ansvarsområderne, som medlemskoordinatoren skal varetage, omfatter bl.a. at være den første medlemmerne møder telefonisk og fysisk således at de hurtigt får løst deres spørgsmål, at yde administrativ hjælp til afdelingerne og derigennem assistere de frivillige ledere så de kan koncentrere sig om sporten og medlemmerne. Endvidere skal medlemskoordinatoren holde SIF fint opdateret på sociale medier og på hjemmesiden, og se til at SIF shoppen fungerer og i al bred almindelighed medvirke til at SIF samles på tværs af afdelingerne.

Det er ikke så lidt og indtil nu har Morten fungeret i baggrunden, dels skal han lige lære området at kende og dels er SIF jo - i skrivende stund lukket ned – men tiden nærmer sig hvor Morten kan komme ud at virke blandt medlemmer og ledere.
 

Hvem er du Morten, spørger Dit SIF

Jeg har i mange år, faktisk næsten 30, fungeret som bindeled - koordinator om du vil – mellem kunder og det tekniske hold på optagelser af reklamefilm, featurefilm og TV-serier, hvor alt skal fungere rettidigt. Mangler der en skuespiller eller en rekvisit eller hvad som helst tabes tid og dermed penge. Men med struktur, forudseenhed, god planlægning og kontinuerlig opfølgning kommer man langt, siger Morten og tilføjer at han trives med at effektivisere og få tingene til at glide.

Jeg har det også godt med IT og hjemmesideprogrammering og mener også at min erfaring med at manøvrere mellem og med mange mennesker bidrager til en stor ballast i forhold til jobbet i SIF som både rummer udfordringer på det menneskelige og det tekniske plan.
 

Det lyder rigtig godt Morten, har du noget forhåndskendskab til SIF?

Ja, det kan du tro Ole. Dels bor jeg meget tæt på SIF og dels har jeg igennem nogle år haft min daglige gang i foreningen og som træner og frivillig leder bidraget til trivslen i årgang 2010 i fodbold. Det begyndte i 2015 og i den forløbne tid er der kommet mange nye opgaver til, hvilket har bidraget til mit kendskab til SIF’s forretningsgange set fra den frivillige leders perspektiv, ligesom det også har givet et stort kendskab til IT systemerne, og ikke mindst til den frivillige leders behov for hjælp til at håndtere dem. Og jeg glæder mig til at omsætte denne viden til brugelig assistance for de frivillige i alle afdelinger så de kan orientere deres indsats mod medlemmerne og sporten. 
 

Har du/dyrker du idræt selv?

Ja, jeg er 46 år, født og opvokset i Søborg og har spillet fodbold i HGI i min ungdom og senere har jeg spillet firmafodbold. I 2009 flyttede jeg til området, min kone og jeg bor på Damgårdsvej, 5 minutter fra SIF og vores søn spillede fodbold i Åkanden som helt lille og rykkede til SIF da han fik alderen hertil.

Nu har du været i jobbet et par måneder, og selv om det har været og stadig er Coronatid, har du nok en mening om hvordan du er blevet modtaget, og om dine forventninger til jobbet er indfriet 

Ja, jeg har fået en enestående chance for at kombinere interesse med erhverv forstået som trangen til at få ting til at fungere i kombination med ånden og miljøet i en mangesidet idrætsforening som SIF hvor medlemmerne både er søde, behagelige og samtidig krævende. Så indtil videre lever jobbet helt op til mine forventninger, jeg har et godt samspil med medlemmerne, med de frivillige ledere og med kollegerne.

Så alt i alt synes jeg at den første periode har været god. Coronaen har sat sit præg men nu er tennis i gang, fodbold er i gang og badminton er i gang, ikke som før, men der er da liv i foreningen, og det er dejligt.

Ole Larsen, Juni 2020


 

Besked fra fritidschefen i Gentofte kommune om Corona

Kære foreninger og aftenskoler.

Jeg er sikker på, at I alle har hørt om den gradvise åbning af dagtilbud og skoler fra 0.-5. klasse.

Mange vil helt sikkert have fået den tanke, at så kan vi også åbne for træningen af vores børn under 10-11 år.

Desværre må jeg skuffe – det skal stadig været lukket ift. forenings- og aftenskoleaktiviteter, foreløbig frem til den 10. maj 2020.

Når dagtilbud og skoler åbner op fra d. 15. april, er det under meget kontrollerede former, og fx skal idrætsundervisning foregå udendørs, og kun idrætsundervisning, hvor der ikke er tættere kontakt end 2 meter, og hvor man ikke må dele remedier. Fx må man ikke bruge de samme bolde, da smitten kan sidde på en bold i op til 48 timer. Det begrænser aktiviteterne en hel del, og både skole og dagtilbud får deres hyr med at få pasning og undervisning til at fungere.

Jeg er sikker på, at I alle meget gerne snart vil slå, sparke eller kaste med bolde, lave en salto, hive i åren eller blot lave en vending i svømmehallen, men det må desværre vente.

Jeg hører faktisk kun godt om jeres måde at håndtere denne krise på, så tak for jeres samvittighedsfulde måde at tackle jeres medlemmer på. Jeg håber, at medlemmerne værdsætter jeres fantastiske arbejde.

God påske og mange hilsner til jer alle,

Stig

Stig Eiberg
Fritidschef

Dato: 8. april 2020


 

SIF´s nedlukning 14/3 - ??/?? 2020 på grund af Corona faren.


Kort efter generalforsamlingen, der fandt sted den 10/3 var overstået, måtte bestyrelsen efterkomme statsministerens, DGI, DIF, og kommunes ønske om at lukke SIF med virkning fra den 13. marts 2020 i en 14 dages periode. Perioden blev forlænget til efter påske. Påsken er slut den 13. april og i skrivende stund ved vi ikke om perioden bliver forlænget, eller der må åbnes delvis eller måske fuldt ud.

Med en lettere omskrivning af Kim Larsens ”om lidt bliver der stille” kan man med rette sige ”lige nu er der stille” i SIF. Foreningen summer normalt af liv ved denne tid. Fodboldspillere af alle aldre og køn træner og spiller kampe og beslaglægger alle baner, hallerne summer af liv med ketcher og tennisbolde eller fjerbolde. I kælderen skydes der, og ballet og gymnastik udøves i salen, og mange følger deres individuelle program i fitness, og i SIFFEN serveres mad og forfriskningen mens bestræbelserne på banen gennemgås endnu en gang, og de søgte forklaringer på dagens tab gennemgås igen og igen.

Mange medlemmer kender også kampen om de afmålte parkeringspladser. Kommer man i bil er normalt som at vinde i lotteriet, hvis man får tilkæmpet sig en parkeringsplads. Men nu er der helt stille for selvfølgelig er foreningen aflukket og derfor kan man kun tage foto af en lukket dør, tomme parkerings- og cykelpladser, og at vise billeder heraf er vel ligesom at se slow tv. Men som dokumentation går det vel.
 
    
 
Ole Larsen / april 2020
 

SIF's generalforsamling tirsdag den 10. marts 2020

Måske var der tale om rettidig omhu, men nøgternt set nok snarere held. To dage før Danmark lukkede ned på grund af Coronakrisen afvikledes SIF´s generalforsamling (GF) under tilstedeværelse af knap 30 medlemmer. Herved blev GF afholdt rettidigt i overensstemmelse med vedtægterne (inden udgangen af marts), og stolene var opstillet så der var god plads mellem de tilstedeværende, som reglerne på det tidspunkt foreskrev. I skrivende stund må vi jo slet ikke forsamles så mange.  
Inden længe finder I et udførligt referat på hjemmesiden bl.a. med formandens udførlige beretning, men her kommer en koncentreret udgave af aftenens forløb.

Formanden, Bue Kjems aflagde beretning for det forløbne år, og orienterede om status på de spændende planer der kan resultere i flere indendørs tennisbaner og badmintonbaner ved en bedre udnyttelse af området mellem den ”nye” tennishal og badmintonhallen. Bue mente (på det tidspunkt) at med lidt held kunne det være realistisk at projektet kunne gennemføres i løbet af 2021, men også i den sammenhæng kan det frygtes at krisen griber forstyrrende ind. Endvidere orienterede Bue om at der oprettes en ny stilling som medlemskoordinator, som skal være et bindeled mellem medlemmer og foreningen i mange sammenhænge.          

Kassereren, Claus Buhl gennemgik regnskabet for 2019. Fint regnskab med samlet overskud på driften og yderligere forøgelse af egenkapitalen, men medlemsantallet svigter lidt og der skal arbejdes mere med rekruttering af unge medlemmer.

Valgene resulterede i at Claus Buhl og næstformanden, Lars Balling blev genvalgt for en to årig periode. Bue og Lisbet Elkjær var ikke på valg.
Udover de fire medlemmer valgt på GF består bestyrelsen af yderligere fire medlemmer, nemlig én fra hver af de sportslige afdelinger. Disse er pt. Henrik Parkhøj udpeget af badminton, Jakob Grandahl udpeget af fodbold, Janne Rûtzou udpeget af tennis samt Steen Fürstnow udpeget af skydning.

th. Claus Buhl og Simon Melbye
Der var sidste år ingen kåring af Årets Siffer som SIFs venner ellers plejer. Men i år motiverede formanden for SIFs venner, Simon Melbye valget af Claus Buhl som årets Siffer. Claus har med stor flid bl.a. sørget for et væsentlig bidrag til at udskiftningen af kontorets bemanding, og dermed indkøringen af Lars og Marion, er foregået stort set problemløst.  
 
tv Jan Lauritzen og Anders Troels Munk
Og så var der denne gang uddeling af nåle, det er i SIF en sjældenhed, det sker. Medlemmer der igennem en årrække har taget særlig aktivt del i foreningens virksomhed kan tildeles sølvnål, og badminton havde indstillet ungdomsleder Anders Troels Munk og fodbold havde indstillet ungdomsleder Jan Lauritzen. Bue overrakte sølvnålene og understregede at der for begges vedkommende var tale om mange års indsats for ungdommen.

Efter en times tid kunne Bue erklære GF slut.

Ole Larsen / marts 2020 


Fastelavn i SIF den 23. 2. 2020

  
 

I mange år har SIFs Venner været alene om at markere fastelavn i SIF ved et arrangement for voksne.

Sidste år afholdtes for første gang fastelavn for de yngre årgange og det blev så stor en succes at det nu er en fast årlig begivenhed.

Søndag den 23. februar skete det igen. Og vejrguderne var med os. Efter regn i dagevis kunne de ca. 200 deltagere, hvoraf børnene udgjorde 140, slå katten af tønden på fodboldbanen i tørt og dejligt vejr. Deltagerne var i højt humør og gik energisk til opgaven – som det ses af billederne - og ventetiden blev udnyttet til at besigtige de mange flot udklædte klovne og kaptajn klo’er som i ligeledes kan se på billederne.

Børnene blev inddelt i fire rækker, og der blev kåret en vinder i hver af rækkerne efter udfoldelse af megen energi. Der var en præmie til vinderen af hver af de fire rækker.

Efter tøndeslagningen samledes man i SIFFEN hvor der blev serveret lækre fastelavnsboller og varm chokolade som Jakob og hans medarbejdere havde fremtryllet.

Arrangørerne og deltagerne glæder sig allerede til fastelavn 2021.

Ole Larsen / februar 2020


 
SIF i 2020-erne.

Vi har forladt 10-erne og er nu i 20-erne. ”Dit SIF” benytter lejligheden til at tage foreningens puls ved en snak med Bue Kjems, foreningens formand. Dit SIF vil spørge til det forgangne års hændelser og udsigterne til det nye årti set fra formandsstolen.

  Bue Kjems

”Bue, hvad anser du for SIF´s stærke og svage sider ved indgangen til det nye årti?”

Vores beliggenhed dikterer en række væsentlige forhold, der sætter grænser for foreningens frihedsgrader. SIF er beliggende i et pragtfuldt område, der tiltrækker ressourcestærke mennesker med krav til rammer for dem selv og deres børn. Det er positivt, vi har godt 2.300 (?) medlemmer, herunder mange ungdomsmedlemmer og nye er på vej. Men beliggenheden har også en bagside. Det er udelukket at tænke sig en udvidelse af grundarealet, idet SIF er omgivet af bebyggede grunde/offentlig vej hvilket stort set forhindrer en udvidelse af aktiviteterne hvis ikke det kan ske ved en ændret udnyttelse af grundarealet. Så beliggenheden er både en styrke og en svaghed og dikterende for mange af bestyrelsens overvejelser om fremtiden.

SIF er grundlagt i 1909, og bliver således 111 år i 2020, og har de sidste mange år været baseret på badminton, fodbold, skydning og tennis hvilket er rodfæstet og en del af SIF´s DNA, men havde geografien muliggjort det, har vi især i de senere år haft overvejelser om supplerende aktiviteter, men da DNA-aktiviteterne trives i bedste velgående, har vi måttet lægge ideerne i ”to-do en skønne dag” kassen.

”Nå Bue, det lyder lidt af et behov for en ”hvad ud af tabes, skal ind ad vindes” strategi”

Ja, og derfor har vi de sidste par år arbejdet ihærdigt på et projekt, der skal udvide antal kvadratmeter under tag på den eksisterende grund. Projektet går ud på at den eksisterende multi-hal, som ligger mellem den nye tennishal og badmintonhallen, rives ned og erstattes af en ny væsentlig større multi-hal, bygget som en forlængelse af den nye tennishal hen mod badmintonhallen. Det er en klar forbedring både hvad angår areal og kvalitet.
 
  Luftfoto af SIFs sportshaller og klubhus. Det lilla felt er multihal + forlængelse af tennishal.

”Hvad med kommunen og med naboer, kan de se sig selv i dette projekt, og hvad med økonomien?”

Jeg er optimistisk i alle tre relationer. Synes vi har en positiv dialog med kommunen, både om projektet, men også om den løbende vedligeholdelse af eksisterende bygninger, og med naboer. Alt i alt en dialog, der peger fremad, ligesom vi har realistiske forventninger til fonde og en delvis selvfinansiering via kreditforeningslån. Kort sagt har jeg en forventning til at der meget hurtigt kommer en udvikling i sagen, faktisk allerede i begyndelses af 2020.

”Hvad er egentlig status på byggeprojektet i skytteafdelingen?”

Her har vi været belastet af dårlig rådgivning. Jeg er godt nok arkitekt, men hverken skytte eller skydebane-specialist, så før vi gik i gang henvendte kommunen og vi os til specialister bl.a. Skyttebaneforeningen, men på enkelte områder slog deres viden ikke til. Skydningen foregår jo langt nede under jorden, og derfor er det uhyre vigtigt at udsugning af krudt og partikler finder sted. Det var ikke fuldt ud løst, men nu er fejlen afhjulpet.

Men som den eneste af vore fire afdelinger, har skytteafdelingen i 2019 valgt ny udvalgsformand. Det blev Kenneth Holt Nielsen, der arbejder på afdelingens indre linjer, mens Steen Furstnow repræsenterer skytteafdelingen i bestyrelsen.  

”På den organisatoriske side er der også sket en del, jeg tænker på at Lars Weis har afløst Henrik Baaner og Marion Sehested har afløst Lena Danborg”

Ja, som du tidligere har skrevet til ”Dit SIF”, ønskede Henrik at gå på pension, og kort efter fik Lena samme tanke, så 2019 har været et rekrutteringsår, kan man sige. Nu er Lars og Marion på plads, det er mit indtryk at de begge er faldet godt til og at foreningen og de gensidigt får glæde af samarbejdet. Vi har gjort kontoret og vejen dertil mere lys ved at væggen ud til den tidligere mørke gang er erstattet af glas. Herved signaleres også mere åbenhed i forhold til medlemmerne.

Og, hvad du måske ikke ved Ole, så oprettes der i 2020 en ny stilling som medlemskoordinator. Medlemskoordinatoren vil få et skrivebord i kontoret sammen med Lars og Marion, men vil en del af tiden nok opholde sig andetsteds. F. eks. i Shoppen til kundebetjening, i hallerne og banerne til registrering og opkrævning af ungdomstræning, til information og anden form for medlemspleje. Vi i bestyrelsen finder at jobindholdet er af stor vigtighed for at sikre medlemstilfredshed, men selvfølgelig også for at sikre, at de ydelser vi stiller til rådighed betales af brugerne, men også at medlemmerne umiddelbart kan komme af med budskaber den anden vej.

Og vi har også planer om en ny hjemmeside og her kan den pågældende også komme til at spille en vigtig rolle, når først den er etableret. 

”Bue, hvordan ser det ud i det nye årti med ungdommen. Jeg husker vi i begyndelsen af 10-erne havde noget tilbagegang antalsmæssigt”

Ja, der var en periode med tilbagegang, især i badminton samtidig med indkøringen af den nye skolereform. Men den trend er brudt, og vi er meget optimistiske. Vi har noteret os hvor glade forældrene er over at børnene afhentes i bus direkte på skolerne. Det giver tryghed. Derfor anskaffer vi endnu en bus, så vi har to, der ved skoletids ophør henter elever til al slags træning i SIF, og så afhenter forældrene selv børnene ved arbejdstids ophør.

Afdelingerne gør meget for at engagere og fastholde børnene. Det drejer sig om gode trænere der ikke bare kan give god træning, men også om ledere der kan engagere børnene i træningen og i et inspirerende elitemiljø for de bedste og et mere afslappet miljø for de ikke eliteorienterede, som egentlig godt kan lide det uforpligtende fællesskab.

Vi arrangerer fastelavnsfest for børnene hvor der slås katten af tønden. I 2019 var det den 3/3 og det er nu en fast årlig begivenhed ligesom juletræsfesten, som i år var 15/12. Ved disse lejligheder mødes børnene på tværs af afdelingerne og nye venskaber knyttes.

”Hvordan ser du SIF´s sportslige situation?”

Fodbold bevarede lige akkurat sin plads i 2. division i 2018/19 sæsonen. I 2019/20 sæsonen ligger vi sidst og den nye træner Claus Larsen står overfor en stor udfordring til foråret, hvis vi skal forlænge opholdet i 2. division. Det er i høj grad pengene, der styrer resultaterne. Nr. 1 Helsingør er professionelle og vores amatører kan selvfølgelig ikke matche dem.

I badminton har vi en lang tradition for at være med i toppen og vores liga-hold har da også været mestre så sent som i 2018, men ligger lige nu nr. 5 og kun de fire øverste kommer med til final-four til april. Men badmintonledelsen er fortrøstningsfulde og mener at vi nok skal kvalificere os til final-four. Derudover har vi en meget lovende badmintonungdom i SIF.

Tennis gør store fremskridt i disse år og er lige nu placeret i 2. division. Tennis har ikke den samme tradition som badminton med at være i toppen, men har de seneste år rykket sig betydeligt i forhold til tidligere.  

Alt i alt ser det fint ud. SIF har nogle gange været repræsenteret ved OL. Det sker næppe denne gang, men mon ikke vi i 2020 igen vil se badmintonspillere fra SIF i de store internationale turneringer. Hvem husker ikke vor egen 1. herre single, Rasmus Gemke have verdensetteren Momota i tovene i en tæt 3 sæts kamp i Denmark Open i oktober 2019.  Og det var spændende i samme måned at se niveauet lige under eliten til Grand Prix badmintonturneringen i SIF. Dejligt at mærke atmosfæren og se evnerne matchede lysten til at organisere så stor en turnering 

”Bue, det er tid til en afsluttende bemærkning. Har du mere at berette om?”

Ja, det har jeg faktisk. Først vil jeg nævne, at der også igennem 2019 i lighed med tidligere er arbejdet intensivt med at udbygge den historiske hjemmeside. Det drejer sig om fortsat registrering af nye ”gamle” billeder, artikler etc., og jeg vil henstille til medlemmerne at gøre sig fortrolig med denne del af hjemmesiden, der giver et indblik i, hvorfor vi som forening er der, hvor vi er i dag.  

Og så er det altid vigtigt at understrege, at uden den store indsats fra vore mange frivillige ledere, trænere, vor egen stab Lars, Marion, Ole og Martin, Siffen med Jacob og Viktor, kunne vi jo slet ikke drive så stor en forening, og derfor vil jeg på bestyrelsens vegne takke dem alle for indsatsen i 2019 og se frem til et godt samarbejde i 2020.

Jeg ønsker ligeledes alle medlemmer, samarbejdspartnere, leverandører, sponsorer og alle vore kontaktpersoner i Gentofte kommune et RIGTIG GODT NYTÅR 2020 og tak for året der gik.

Ole Larsen / 23. december 2019


 

Velkommen til Marion.Marion Schmidt Sehested tiltræder 1. oktober på SIF’s kontor som regnskabs- og servicemedarbejder.

Blandt et ansøgerfelt på 34 har bestyrelsen valgt at tilbyde stillingen som regnskabs- og servicemedarbejder på SIF´s kontor til Marion Schmidt Sehested. Marion bor i Charlottenlund ikke langt fra stationen. Hun er født (1959) og opvokset i Grenaa, men flyttede til Charlottenlund i 1993 og har været bosat i Charlottenlund lige siden.

Dit SIF satte sig for at finde ud af hvem Marion egentlig er og tog en snak med hende.

Marion oplyste, at familien, udover Marion selv, består af mand og to døtre hvoraf den ældste har spillet tennis i SIF og den mindste pigefodbold i SIF. Derigennem har Marion kendskab til foreningen, og livet her, set fra forældreperspektiv. Når dertil lægges at Marion gennem en årrække har været sekretær for rektor på Ordrup Gymnasium er det klart, at hun er vant til at omgås områdets ungdom.

Derudover har Marion en omfattende regnskabsbaggrund, senest fra regnskabsafdelingen i større dansk virksomhed i sundhedssektoren.

”Marion, hvad er dine forventninger til jobbet her i SIF?”

Jeg glæder mig utroligt meget til at arbejde i SIF. Det bliver næsten ligesom at ”komme hjem” igen. Jeg nyder virkelig meget atmosfæren og stemningen. Jeg arbejdede 8 år i regnskabsafdelingen på Den Kommunale Højskole i Grenaa, som er en kursusvirksomhed med ca. 10.000 kursister om året og mine 11 år på Ordrup Gymnasium med alle de unge mennesker, og nu SIF – jeg tror jeg kan bidrage med mange erfaringer fra mine tidligere jobs. Det bliver fantastisk.

”Har du selv dyrket idræt Marion?”     

 Ja da, jeg har spillet fodbold i Grenaa i Jyllandsserien i 12 år og var anfører for holdet de sidste år. Jeg har også spillet badminton og lidt hygge bordtennis. Efter flytningen til Charlottenlund har jeg dyrket fitness og TRX i en del år.

”Du nævnte at dine piger har været aktive i SIF. Hvornår?”

Min ældste datter spillede tennis i 00’erne og den yngste stoppede med fodbold for 4 år siden.

”Udover dine personlige kompetencer indenfor regnskab og service, har du så andre interesser, du gerne vil oplyse SIF-medlemmerne om?”

Jo, jeg har også en kreativ side som jeg har brugt til at lave smykker, ligesom jeg har taget en blomsterbinder uddannelse på Grønttorvet.

Ole Larsen


 
Lena Danborg stoppede på SIF-kontoret den 31.7.2019

Dit SIF har selvfølgelig været over Lena Danborg efter vi erfarede, at hun har sagt op på kontoret i SIF med henblik på et interview til en artikel. I stedet har Lena været kreativ og produktiv og selv skrevet nedenstående:

Lena Danborg

Af Lena 

Først vil jeg sige tak for de dejlige og rørende tilkendegivelser, jeg har modtaget fra jer.

Jeg har haft mange gode timer (gennem godt 21 år) og takker for godt samarbejde med alle de jeg har mødt igennem tiderne.

Jeg har været meget glad for min tid i SIF, og jeg vidste dog godt, at jeg aldersmæssigt, nok ikke ville blive til jeg fyldte 80, men de sidste ti år, har jeg kørt 130 km dagligt, og det var efterhånden blevet trættende, og med de selvvalgte mødetider, var klokken oftest halv ni, inden jeg var hjemme. Men jeg slap for myldretiderne”.

”Efter, at have boet i Nordsjælland hele mit liv, købte jeg en stråtækt ”idyl” ved det naturskønne Bramsnæsvig, mellem Roskilde fjord og Issefjorden. Huset er blevet renoveret gennem alle årene, og jeg glæder mig nu til, at blive færdig, og nyde huset, og få ordnet nogle af de ”dårlige samvittigheder”.

Planer:

Og, jeg har mange andre planer. Henrik (Baaner) sagde engang til mig: Lena, du er 60% administrativ og 60% kreativ, det kan man jo ikke, så nu er det den kreative side, der skal udnyttes. Jeg, og andre venner, vil have et krea-værksted. Jeg elsker naturen, og vil tage ture rundt omkring. Festivaler, museer, markeder, venner og familie m.m. skal besøges meget mere. Frivilligt arbejde i mit område er heller ikke utænkeligt. Og så er jeg total Anglofil, så der skal flere ture til England, Skotland, Shetlandsøerne m.m.

Min tid i SIF:

Jeg blev ansat 1. marts 1998, og kom, ligesom Henrik (Baaner), fra bankverdenen, men inden SIF tiden, var jeg bl.a. ansat hos min far, der var statsautoriseret revisor med domicil på Gothersgade, haft egen forretning, og arbejdet en del år i B 1903 på Lyngbyvej.

Jeg startede med at møde op til en generalforsamling i SIF i februar, inden jeg officielt startede i marts. Det jeg erindrer bedst, var Erik Bolt Sørensen (tennis) på talerstolen. Gennem alle årene, har jeg set trænere/ledere, udvalgsmedlemmer, medlemmer og forældre komme og gå, og jeg har altid haft kæmpe stor respekt for det frivillige arbejde.  

Når man har været et sted så mange år, bliver man automatisk en institution, mange ved, hvem man er, og hvad man står for, og jeg har stort set ikke, i de mange år, været ked af, at skulle på arbejde i SIF.

Der er ingen dage der er ens, man har det privilegie at møde mange skønne mennesker. Der er ofte meget travle dage, men jeg har altid bestræbt mig på, at give mig tid til, at tale med de der ønskede dette.

Man skal også være udstyret med humor, og en bred ryg, for mange ”udfordringer” ender på kontoret.

Jeg lavede klubbladet ”Skovserposten” i ca. 5 år, og det var sjovt, man lærer meget om det der foregår, fik taget skønne billeder, og fik artikler der var oplysende. Jeg skrev bl.a. en artikel om ”en dag som ansat i SIF”, der indikerer, hvor mange ting der sker på en dag.

Jeg har været med på tur til Brande Cup (fodbold), med en masse dejlige fodbold drenge og piger, da de stod og manglede en træner. Herlig oplevelse, jeg sørgede bl.a. for uddeling af lommepenge, og havde derfor rigtig mange 10’ og 20’ re med. 

En af de mange skønne oplevelser, er alle de børn jeg har mødt gennem tiden. Det er så livgivende. Skønne fodbolddrenge, med det alt for store tøj, balletbørn i lyserøde strutskørter, tennispiger i deres smarte nederdele og store ketcher, badmintonbørn med fart på, alle de børn der kommer ind på kontoret og skal have hjælp. Det værste er dog, at de samme børn, der lige har haft brug for hjælp, nu kommer med deres egne børn. How time flyes.

Dit SIF takker Lena for hendes fine indlæg som fint opsummerer hende som person og hendes virke gennem mere end 21 år i SIF. Helt slut er det imidlertid ikke endnu, idet Lena som den samvittighedsfulde person hun er, forsætter en kort periode med bogføringen indtil en efterfølger er på plads. Blot sker det hjemmefra, så hun undgår transporttiden på de 130 km daglig.

Lenas sidste arbejdsdag på kontoret bliver onsdag den 31. juli, og skulle du have tid og mulighed for at aflægge hende et besøg på denne dag, er du velkommen hen på eftermiddagen.

Ole Larsen / juli 2019


SIF fik ny forretningsfører, Lars Weis, den 1. juni 2019

Blandt et ansøgerfelt på 44 har bestyrelsens ansættelsesudvalg (Bue Kjems, Claus Buhl og Lars Balling) i første omgang udpeget syv og foretaget den endelige udvælgelse blandt disse. Valget faldt på Lars Weis. 

Lars Weis afløser Henrik Baaner der, som Dit SIF i en tidligere artikel har orienteret om, fratrådte med udgangen af maj måned for at gå på pension.

Dit SIF præsenterer den nye forretningsfører:

Lars Weis

Lars er allerede en kendt skikkelse i SIF. Han flyttede til Ordrup i 90erne, hvor han delte en lejlighed med sin søster, Janni. Lars er født i Ribe i 1966. Efter studentereksamen aftjente Lars sin værnepligt i Livgarden, hvor han efter 4 år sluttede som premierløjtnant, og hans virke foregik på Sjælland.

Lars´ søster Janni Pedersen var i denne periode en meget talentfuld badmintonspiller som spillede på SIF´ stærke 1. hold. Holdet vandt bl.a. sølv til DM. Udover at dele lejlighed sås de i SIF, Lars spillede fodbold på SIF`1. hold og lidt badminton på motionsplan. Det blev til mere end 200 kampe over 13 år på fodboldholdet for SIF.

Lars er gift med Jannie Weis Rasmussen og de har to børn. Sienna Amalie på 12, som dyrker elitedans, bl.a. hiphop i Waterfront og Noel Alexander på 9. Noel spiller fodbold i SIF. De bor på Jægersborg Allé og Jannie driver luksusgenbrugsforretningen, på en sidegade få skridt fra boligen. Så tilknytningen til området kan der ikke sættes spørgsmålstegn ved, og når dertil lægges, at Lars er ungdomsformand og -træner i SIF fodbold, mon så ikke vi roligt kan regne med at Lars er i besiddelse af SIF´ DNA. En gang skovser – altid skovser. 

”Men Lars, dit CV afslører et langt virke i erhvervslivet, hvad får dig til at søge jobbet i SIF, som umiddelbart kan forekomme lidt stillesiddende, regnskabspræget og procedureorienteret”? Spørger Dit SIF.                 

Lars fortæller at han som person er optaget af udvikling under hensyntagen til værdier såsom kvalitet og gennemsigtighed og skabelse af oplevelse for mennesker. Men at det skal ske kontrolleret i forhold til forretningsmæssige hensyn, pengene skal så at sige stemme. Og Lars mener, at med de kvaliteter vi allerede har i SIF og de udviklingsmuligheder der eksisterer, er der masser af muligheder for SIF i fremtiden, og han vil gerne være en del af fremtiden og yde sit bidrag til den fortsatte udvikling af SIF.   

Undervejs i sin fodboldkarriere har Lars været et smut omkring Lyngby og Vedbæk, og han har oplevet hvordan det så at sige føltes ”som at komme hjem igen”, da han vendte tilbage til SIF. Vi tænker ikke meget over det i det daglige, men Lars fremhæver at SIF udgør et pragtfuldt socialt netværk med masser af dejlige mennesker, og en pragtfuld beliggenhed ved skov og strand, og han mener at mange flere skal have mulighed for at opnå de gode oplevelser, som medlemmerne i dag har.

”Hvad har du af visioner for SIF?”

I dagens konkurrence samfund hvor alle har travlt, skal SIF støtte lokalområdet gennem sit tilbud af gode oplevelser. Vi har måske allerede Danmarks hyggeligste klub, men positionen skal fastholdes og udbygges gennem yderligere udvikling af aktiviteter, forbedring og udvikling af de fysiske rammer, større gennemsigtighed og kommunikation, medlemstilgang til de eksisterende aktiviteter og udvikling af nye. Kunne elitedansen i Waterfront ikke lige så godt udøves i SIF, kan der skabes et trygt, socialt netværk for børn, måske med hjælp til lektielæsning, hvor forældrene afhenter børnene og fristes til at spise i restauranten så omsætningen her øges. Kan sponsoraktiviteter øges med informationsaftener. Skjern Bank har afholdt velbesøgte kundeaftener som også bidrager til kendskabsniveauet både for sponsor og foreningen og giver omsætning i restauranten.

Der er mange udviklingsmuligheder som kan komme på tale, men det skal ske under respekt for de værdier, SIF har og i skyldig hensyntagen til det eksisterende og den økonomiske formåen. Jeg regner med om 15 år at afslutte min aktive karriere i SIF og tror det på mange måder er et anderledes SIF på det tidspunkt, men jeg tror ikke på at det er et resultat af revolution men af evolution, slutter Lars.

Dit SIF mener

SIF får i Lars et yderst engageret menneske som forretningsfører. Han kan forekomme stille, men bag den stille facade gemmer sig en ildsjæl med masser af ideer, som med udgangspunkt i høj integritet vil kunne bidrage til at gøre SIF til et endnu bedre sted for alle interessenter. 

Ole Larsen / april 2019  Afskedsreception for Henrik Baaner

Den 10. maj blev der i Siffen holdt afskedsreception for SIF's forretningsfører gennem 23 år.

Her en hilsen fra Henrik: "Tusind tak til jer mange, som kom til receptionen i anledningen af, at jeg stopper i SIF for at gå på pension. I var med til at gøre dagen til en, som jeg vil huske for altid. Tak."

   

   

SIF's generalforsamling 2019 

Tirsdag den 12. marts 2019 kl. 19.30 afholdtes generalforsamling (GF) i SIF under overværelse af ca. 1 % af de ca. 2.400 medlemmer, vi er. Umiddelbart skuffende, ved andre lejligheder, senest i begyndelsen af nullerne, har GF været velbesøgt, så velbesøgt at deltagerne dårligt kunne i rummes i tennishallen. Nu kan alle være i gymnastik/balletrummet uden problemer.  

Hvad er mon årsagen til den store forskel i fremmøde? Er medlemmerne blevet mere travle i hverdagen, eller har de totalt givet op i forhold til at udøve deres demokratiske ret i foreningen. Eller kunne det skyldes at man fravælger GF fordi regnen siler ned og ”det går jo meget godt i foreningen”, så hvorfor bruge tid på det. Jeg hælder klart til det sidste, men kan selvfølgelig tage fejl. I nullerne var bestyrelsen i strid med sig selv, nye kræfter kom til for en kortere periode. Senere kom der mere stabilitet og fremgang, alle kan se forandringerne, ikke mindst er det tydeligt på anlægget med ny tennishal, flytning af restauranten, SIFFEN m.m.  

Inden længe finder I et udførligt referat på hjemmesiden bl. a. med formandens udførlige beretning, men her kommer en koncentreret udgave af aftenens forløb.

Bue Kjems

Formanden, Bue Kjems aflagde beretning for det forløbne år, og orienterede om spændende planer der kan resultere i flere indendørs tennisbaner og badminton baner ved en bedre udnyttelse af området mellem den ”nye” tennishal og badmintonhallen. På et møde få dage før GF havde Bue forelagt planerne for beboerne på Exnersvej og Grundejerforeningen hvor disse på mødet havde bifaldet planerne, om end enkelte efterfølgende havde trukket støtten tilbage. Der er tale om et stort, dyrt projekt så forvent ikke at det realiseres lige med det samme. Udover revision af lokalplan, større byggeprojekt med diverse godkendelser mange steder kræves støtte fra kommune, fonde m.m. for at det kan realiseres.         

Kassereren, Claus Buhl gennemgik regnskabet for 2018. Samlet overskud på driften og yderligere forøgelse af egenkapitalen og medlemsantallet om end der skal arbejdes mere med rekruttering af unge medlemmer.

Efterfølgende blev Bue genvalgt for en to årig periode. Det samme blev Lisbet Elkjær. Næstformand Lars Balling, der indtrådte i løbet af året da Claus Bech fik forfald, blev valgt for den resterende del af sin valgperiode, nemlig 1 år. 4. medlem af bestyrelsen er Claus Buhl som ikke var på valg.

Udover de fire medlemmer valgt på GF består bestyrelsen af yderligere fire medlemmer, nemlig én fra hver af de sportslige afdelinger. Disse er pt. Henrik Parkhøj udpeget af badminton, Jakob Grandahl udpeget af fodbold, Janne Rûtzou udpeget af tennis samt Einar Jart udpeget af skydning.

Helle Strømand fik overrakt 60 års nålen.

Der var ingen kåring af Årets SIFFER som SIFs venner ellers plejer.

Under eventuelt blev Senior i SIF s onsdagsaktivitet rost, og det blev foreslået at præcisere fristen for indsendelse af forslag til GF sammen med varsling af GF.

Efter ca. 60 minutters tid kunne Bue erklære GF slut.
 

Ole Larsen / marts 2019 


70 børn til Fastelavnsfest i SIF den 3. marts  

   
Nogle af dagens deltagere ved et par af de 4 tønder.

70 udklædte børn i alle aldre mødte sammen med forældre og bedsteforældre op til Fastelavn i SIF i søndags - Endnu en fantastisk dag i SIF.

Ole Jensen havde være tidligt oppe og hænge Fastelavnstønder op i fodboldmålene på kunststofbanen. Op til Kl 11 kom de unge udklædte pirater, hekse, prinsesser og brandmænd dryssende forventningsfuldt ind på fodboldbanen for at deltage i årets fastelavnsløjer i SIF. Der blev delt op i fire rækker med forskellige størrelse tønder: Mini (papirs tønde), lille, mellem og stor tønde. Herefter gik slaget i gang og vi fik 4 dronninger og 4 konger.

Og så var det ellers afsted, afsted, op i Siffen til fastelavnsboller, kage, varm kakao og kaffe. Tom G uddelte præmier til 3 af de bedste udklædninger. Der var et tæt opløb, men det endte med præmier til en brandmand, Hermione fra Harry Potter og en pony !


Fælles julefest i SIF  

 

For 4. gang blev der afholdt samlet julefest i SIF for alle afdelinger og aldersgrupper.

Det foregik lørdag den 15. december 2018 og der var tilmeldt 135 børn og 117 voksne, hvilket er flot, og festen forløb således at der nok kommer endnu flere i fremtiden.

Bue Kjems (formanden) bød velkommen i restauranten og var glad over den store deltagelse. Kokken serverede æbleskiver, gløgg og varm kakao, så var det ligesom, at grundlaget for en god fest var lagt. Efter børnene havde fået æbleskiver og kakao, gik de i hold til gymnastiksalen, hvor de blev glimrende underholdt af Jeanette og Louise, der er mødre til fodbolddrenge, inden tryllekunstneren kom og satte gang i gætteriet ”hvordan mon han gør det”.

Efterfølgende var det tid til julemandens besøg, og der var stor glæde over, at han på trods af årstidens travlhed havde fundet tid til at besøge SIF for at underholde børnene, og også her var tilstrømningen så stor at de måtte inddeles i hold.

I mellemtiden havde de voksne lejlighed til at synke gløggen og snakke med sidemanden, så både voksne og børn havde en god stund, hvilket også kan ses på billederne.

Kort sagt - alle nød et par gode timer og en del lærte andre at kende på tværs af afdelingerne, hvilket er det skønne ved et fællesarrangement. Det er positivt for klubfølelsen og den indbyrdes forståelse, og alt tyder på, at der med dette arrangement er skabt en ny tradition.

 
  
 

 
Artikel

Henrik Baaner går på pension

”SIF søger ny forretningsfører” står der på hjemmesiden og på foreningens informationsskærm ved indgangen. Dit SIF har sat sig for at finde ud af, hvad der er op og ned i denne sag. Har Henrik sagt op eller blevet sagt op, eller er der en helt tredje årsag?

Årsagen er den helt enkle, at Henrik har passeret folkepensionsalderen, og han har bestridt stillingen igennem 23 år, og selvom han altid har været Gentofteborger, har han og fru Birgitte sidste år valgt at sælge huset i Charlottenlund til fordel for et mindre og mindre vedligeholdelseskrævende hus i Hørsholm, hvor datteren bor med mand og to børn, begge piger som mormor og morfar så er i nærheden af. Så Henrik har helt udramatisk valgt at påbegynde en ny tilværelse som pensionist, og meddelt sin afgang med varsel så langt, at det skulle være muligt at få en ny person på plads rettidigt. Derfor søger foreningen en afløser til tiltrædelse pr. 1. juni.

Så skulle baggrunden for stillingsopslaget være på plads, men Dit SIF vil benytte lejligheden til en snak med Henrik for at høre lidt om hans oplevelser gennem sin ansættelse. Derfor satte jeg Henrik stævne lige efter årsskiftet, og her kommer en gengivelse af vores samtale.

  Henrik Baaner på kontoret i SIF
 
”Du kommer jo oprindelig fra bankverdenen med årelang ansættelse i bank og realkredit, så det må da have været noget af en omstilling til jobbet i SIF, hvor forretningsføreren har en mildest talt central position”
postulerer jeg.

Henrik smiler, nikker ivrigt og fortæller: Ja, forretningsføreren har mange kasketter at varetage i SIF. Formand, kasserer, bestyrelse, udvalg, relationer til kommunen, leverandører, naboer, personale, SIFFEN, sponsorer er alle interessenter i forhold til SIF og har synspunkter om driften, bygninger, de sportslige forhold etc. etc. Ja, og så de 2400 medlemmer som jo heller ikke er bange for at stille krav og ventilere deres ønsker, hvoraf mange peger i modsatrettede retninger. Så der er mange hensyn at tage, men alligevel mener Henrik bestemt, at det har været 23 gode år, og at de gode stunder langt opvejer de dårlige. Og der er også mange rigtig gode oplevelser netop på grund af opgavernes mangfoldighed, og husk lige på at samspillet med børn, unge, voksne og de lidt ældre ikke kun giver udfordringer, men også fornøjelser siger Henrik.

”Er der specielle oplevelser, du vil fremhæve Henrik” spørger jeg. Der er mange at vælge imellem siger Henrik, og i det samme banker det forsigtigt på døren og ind kommer en lille pige der mangler en elastik til sit hår. Henrik fremfinder en, og pigen takker pænt og forsvinder. Jeg bemærker, at det er da en fin service, og det bringer Henrik år tilbage i erindringen, hvor han måtte arbejde hårdt for at skabe forståelse for at en mønttelefon ude på gangen ville skabe mindre forstyrrelse på kontoret. Nå, men Henrik fik sin vilje, men nutildags har alle en mobil, så mønttelefonen er for længst pillet ned, men den reducerede forstyrrelserne i kontortiden betydeligt. Men noget af det mest positive ved jobbet er netop kontakten til ungerne, og SIF bussen er en strålende opfindelse. Den afhenter børn ved skolerne, bringer dem sikkert til SIF for udøvelse af deres sport. Men det stopper ikke med det, og opfindsomheden kender ingen grænser for afstanden til Skovshoved skole retfærdiggør ikke bussen, i stedet er oprettet en ”gående bus” så børnene afhentes af en ”voksenbus”, der bringer dem sikkert gående til SIF, samtidig med at bussen henter andre børn. Det har klart øget børneaktiviteten i SIF oplyser Henrik, som synes det er skønt at se alle de glade unger i hallerne og på kunstbanen.

På den administrative side stilles der i dag væsentlig større krav om indberetninger til det offentlige end da jeg begyndte, fortæller Henrik, og nævner SKAT som et eksempel blandt mange, hvilket jo ikke er direkte overraskende her i den digitale tidsalder, som jo også har bidraget til at arbejdsprocedurerne har ændret sig i SIF.

Henrik fortsætter lidt ned ad Memory Lane, mindes enkelte afdelingsformænd, hvis forfængelighed og principfasthed medførte kritik, når Henrik forsøgte at påpege muligheder for forbedringer i respektive afdeling, ”husk du er bare embedsmand”. Han kommer tilbage til da han startede for 23 år siden, hvor SIFs tidligere landsholdsmålmand Theill Drengsgaard var forvalter de første par uger, hvorefter den nuværende forvalter Ole Jensen tiltrådte. Han husker også, at der var ingen introduktion med sin forgænger, og Henrik vil gerne bidrage til at hans efterfølger får bedre lejlighed til at komme ind i jobbet, og han er rigtig glad for, at det også er en del af planen. Henrik nævner desuden, at han er glad for samarbejdet med Lena og med formand og kasserer, og at de fleste udfordringer er løst i god ro og orden.

”Men Henrik kommer du ikke til at savne SIF efter alle de år?” Det tror Henrik ikke umiddelbart, men naturligvis bliver det en omvæltning, men Henrik vil bevare en tilknytning til SIF. Han vil fortsætte med at spille badminton, ligesom han overvejer at melde sig til Senior i SIF og deltage om onsdagen, og måske kan vi af og til møde ham til de store kampe på fodboldbanen og i hallerne, så mon ikke det rækker tænker Henrik.       

”Hvad vil du bruge al den ledige tid til, har du gjort dig tanker herom?” Ja da, siger han. Jeg ved vores datter godt kan bruge assistance til at passe børnebørnene, foreløbigt de to piger, og vi har to drenge så måske kommer der flere børnebørn hen ad vejen. Og så glæder jeg mig til at intensivere mit lystfiskeri og jeg har også en kajak, som skal benyttes mere. Derudover har jeg en masse ulæste bøger, som jeg glæder mig til at læse, især kunstbøger. Gaver jeg har fået gennem årene, idet mine nærmeste kender til min store interesse for kunst. Så jeg er egentlig ikke bekymret for om jeg kan få tiden til at gå, og så kan jeg jo se, bl.a. her i foreningen, at pensionister er et meget travl folkefærd, så jeg er optimist.

Det er dejligt at høre, slutter jeg, og jeg kan orientere alle jer om, der gerne vil ønske Henrik et godt otium, og jer er der givetvis mange af, at der fredag den 10. maj vil blive afholdt en reception for Henrik i restauranten (SIFFEN).

Ole Larsen                                                                                                                                                                          
Januar 2019


 
 
Artikel
Aktivitetsniveauet en efterårsdag i SIF


Masser af aktivitet foran SIF-klubhuset.

Vi er på den gode side af 2.000 medlemmer som benytter foreningens faciliteter og betaler kontingent herfor. På trods heraf så er det sådan, at hvis man vovede sig i SIF en lørdag i juli var oplevelsen af aktivitet meget begrænset. Udover lidt tennis på grusbanerne, skete der stort set intet, og da restauranten er lukket i ferien, kunne den heller ikke bidrage til en oplevelse af aktivitet. Færdes man jævnligt i området i juli er det ikke overraskende. Kommunens borgere flygter til sommerhuse eller til Sydeuropa for at opleve det gode sommervejr.  

Det kommer ikke bag på en person, der igennem mange år hyppigt er kommet i SIF og har sin bopæl i nærheden. Jeg ved jo godt at først når vi nærmer os slutningen af sommerferien, sker der noget igen. Så vrimler det med børn, unge og de lidt ældre. Den nye sæson blæses i gang i fodbold, tennis og badminton og det summer med aktivitet alle vegne.

Men jeg kan godt lide at se, at alle får noget for de indsatser, de yder, hvad enten vi taler om skatteydertilskud, kontingent, frivillig indsats som leder, træner, chauffør m.m. eller en kombination heraf.   

Kontrolbesøg

Derfor besluttede jeg mig for, ved selvsyn, at se hvordan SIF tager sig ud en efterårsdag. Altså så at sige, et ”uanmeldt kasseeftersyn” uden bestyrelsens og administrationens kendskab, dog således at det ikke var et spørgsmål om kassen stemte, men om aktivitetsniveauet på anlægget syntes tilfredsstillende. Det er selvfølgelig en højst uvidenskabelig undersøgelse, som ikke nødvendigvis tegner det helt rigtige billede af det samlede aktivitetsniveau, men giver et øjebliksbillede af, hvad der sker lige den dag.

Det blev lørdag den 6. oktober. Vejret var fint for årstiden, ca. 10 gr., sol og skyer. 

SIF har, som det vil være de fleste bekendt, et rigtig dejligt anlæg til udøvelse af de fire idrætsgrene, fodbold, badminton, tennis og skydning. Anlægget passes og plejes, vedligeholdes og udbygges indenfor de rammer som geografien, beliggenheden dikterer, i et omfang som udover mange frivillige timer, kræver kommunale tilskud.

Derfor er det vigtigt at medlemmerne tager godt imod de ydelser, som foreningen tilbyder, og den bedste måde at bedømme det forhold på, mener jeg, er at gå en tur rundt for at se, hvorvidt der er aktivitet.

De enkelte områder

Jeg begyndte i badmintonhallen. Der var varmt og gang i den på alle 6 baner. Alle aldersgrupper repræsenteret med undtagelse af veteraner. Der var et par trænere, der var børn, der var forældre og eliten var repræsenteret af Rasmus Gemke, der trænede herre-single (HS). Han er SIFs 1. HS på det hold, der vandt hold-DM i 2018 og 17, og han er et af dansk badmintons store håb på verdensscenen.

Så kom turen til tennishallen, hvor der var gang i den på begge baner. Her var to herre- doubler i gang, på begge baner var der tale om ”det grå guld”. En time efter var der stille i hallen, men for en sikkerheds skyld gik jer ud på grusbanerne og her var gang i den på en enkelt bane, hvor en far trænede med sin datter. 

Nu måtte aktiviteten på fodboldanlægget bedømmes.

Her var også højt aktivitetsniveau. På kunststofbanen afviklede 18 repræsentanter for +60 +70 og +80 deres sædvanlige lørdagskamp før de afgav pladsen til de lidt yngre årgange. De gamle drenge rummer medlemmer fra både SIF og HIK, som også stiller hold sammen under KBU, hvilket må glæde kommunalbestyrelsen, som kan se at skatteyderne får det maksimale ud af de kommunale tilskud. I øvrigt varmede to ungdomshold op bag det ene mål til senere kamp.

På græsbanerne er man jo nødt til at tænke på græstæppet, som ved for stor udnyttelse lider skade.

Bane 1 lå stille om formiddagen, idet 1. holdet, der jo spiller i 2. division, skulle spille kamp om eftermiddagen og det helst på en god bane.

På bane 2 var der to kampe i gang. 7 på hvert hold på tværs af banens længde, så det må vel siges at bidrage til et højt aktivitetsniveau og en god udnyttelse af banen.

Andetsteds i foreningen blev gymnastiklokalet udnyttet af et ballethold af piger og deres forældre bidrog til aktiviteten i restauranten. Det samme gjorde cykeldrengene fra ”SCC”, der efter 100 km måtte sikre væskebalancen.

Kl. 13 summede fodboldbanerne af liv. Som nævnt spillede første holdet kamp, mod FREM der til udekampene medbringer et stort entusiastisk hjemmepublikum på mindst et par hundrede tørstige, larmende fans, der på mange måder bidrager til underholdningen. Resultatet blev 1-1 hvilket faktisk var flot, og ikke helt tilfredsstillende for alle FREMer. Men dejligt at se Simon Bræmer tilbage på holdet, og se ham udføre et straffespark med så stor konsekvens.

Læserne må have til gode at erfare om aktivitetsniveauet hos skytterne. De har fået nye lokaler, men heller ikke i disse, kan man bare komme uanmeldt.

Min personlige konklusion

Det synes som om aktivitetsniveauet, efter den varme sommer, er oppe det kendte, høje niveau, hvilket er dejligt for så kan alle bidragydere se, at deres indsats nytter. Dejligt at se at mange mennesker tager positivt imod de tilbud, som foreningen stiller til rådighed. Det er vigtigt for de frivillige, der knokler og yder mange timers indsats, for kommunen som bidrager med tilskud og for medlemmerne der betaler et kontingent og til gengæld får nogle tilbud, de er glade for.

OL/13/10/18

 
Artikel
Skovser duo på fodboldlandsholdet mod Slovakiet.

Konflikten mellem DBU og landsholdsspillerne/spillerforeningen medførte udtagelse af ’det stærkest mulige landshold’ for at minimere de sanktioner, som kunne forventes fra UEFA. Efter en del negative udmeldinger fra Superliga- og 1. divisionsspillere udtog DBU en bruttolandsholdstrup på 24 spillere til træningskampen mod Slovakiet.

  

Blandt de 24 var to spillere fra SIFs 2. divisionshold, som begge fik deres landsholdsdebut mod Slovakiet. De to er Kasper Kempel (24 år) og Daniel Holm (23 år) som begge for kort tid siden fik debut på SIFs 2. divisionshold.

Det er meget længe siden (59 år), at en skovser har fået debut på landsholdet, så det er en stor begivenhed for SIF, selvom omstændighederne er usædvanlige. 

Spillernes overvejelser forud for deltagelsen

Daniel gør det for at støtte landsholdet og Danmark. Han nyder - ligesom det meste af den danske befolkning - at følge landsholdet og mener, at han i denne svære stund ved sin adfærd bakker op om både DBU og spillerne for igen om et par år forhåbentlig at kunne følge dem ved en slutrunde (EM i 2020). Det vil være ulykkeligt, hvis vi ikke kvalificerer os på grund af en midlertidig uenighed mellem spillerne og DBU. Og Daniel påpeger, at nok bliver der af nogle set lidt skævt til ham og de øvrige på det ’alternative’ landshold, men der er også rigtig mange gode tilkendegivelser og opbakning fra andre, herunder nogle af hans tidligere klubkammerater i Brøndby og Frem.

Kempel er enig med Daniel og mener, at bl.a. Daniel Aggers opbakning i form af hans ’Well done boys’ tweet har stor betydning for dem alle.

Hvordan Kempel og Holm oplevede kampen og begivenhederne før og efter

De fik begge to deres debut på det danske landshold mod Slovakiet, og derved bidrog de begge til det overraskende pæne resultat, et lille nederlag på 0-3 mod det stjernespækket slovakiske landshold, og det er spændende, hvordan det føltes at spille på det danske landshold.

Det har været en utrolig oplevelse for duoen. Med kort varsel blev de udtaget blandt de 24, og senere blev Kempel udtaget blandt de 11 i startformationen, i 2. halvleg blev han udskiftet til fordel for Daniel, så begge var på banen i deres debut.

Forløbet var meget hektisk og stod på gennem mindre end 48 timer. De blev indkvarteret godt, om end de grundet situationen har sovet bedre. Ankom tirsdag aften til Bratislava med mindre end 24 timer til kampen. 

Forberedte sig onsdag til kampen med snak med fungerende træner Faxe og bemærkede de rigtig gode forhold, det rigtige landshold er vant til med mad, massage og ’fysser’, hvilket ikke mindst gjorde godt efter kampen. 

Sjovt nok blev kampen set af flere tilskuere på TV, end hvad der er normalt for træningskampe, men der var kun få danske fans til stede til kampen i Bratislava.

Dagen efter gik turen hjem i det af DBU chartrede fly, og efter landing i Roskilde gik turen til DBU i Brøndby, hvor de blev modtaget med store klapsalver. 

Efterfølgende viste det sig, at DBU og landsholdsspillerne/Spillerforeningen fandt hinanden, om end i første omgang kun midlertidigt, så Wales kampen den 9. september gennemførtes uden behov for Kempel og Daniel. Men de har da opnået debut på landsholdet og indskrevet sig i historiebøgerne. Tillykke til Daniel og Kempel.  
 
Ole Larsen / Claus Buhl den 11.9.2018

Faktaboks fra Kasper:

Kasper Kempels refleksion et par dage efter kampen:

Det var fedt at være med i Slovakiet og en kæmpe ære at spille i den røde og hvide dragt. En drengedrøm gik i opfyldelse, da jeg stod i tunnellen ved siden af stjernerne Skrtel og Hamsik. Jeg er stolt af at have gjort alt, hvad jeg kunne for Danmark, og jeg nød at synge nationalsangen.

Jeg vil gerne give hele staben omkring holdet en kæmpe tak for den opbakning og fantastiske behandling, som vi fik.

Jeg valgte at tage med for at undgå, at det rigtige landshold ville få sanktioner fra UEFA.

Faktaboks fra Daniel:

Daniel Holms reaktion på tilkendegivelser fra omgivelserne:
 
Den opbakning jeg har mødt fra holdkammeraterne, SIF og alle øvrige har været af uvurderlig betydning for mig i disse mest hektiske 48 timer i mit unge liv.

 

Landsholdspillere fra SIF

Forud for Kempel og Holm har skovserne haft 9 landsholdsspillere, alle i den gyldne periode 1949 - 1960.

Målmand Theil Drengsgaard 2 kampe 1956/57

Højre back Poul ”Løve” Andersen 11 kampe 1955-60

Centerhalf John Jørgensen 3 kampe 1955

Højre wing John Petterson 2 kampe 1949-54

Innerwing Knud Ove Sørensen 5 kampe 1953 (1 mål)

Innerwing og centerforward Poul ”Rassi” Rasmussen 5 kampe 1949-52 (3 mål)

Centerforward Valdemar Kendzior 2 kampe 1954 (3 mål)

Innerwing Kurt ”Nikolaj” Nielsen 3 kampe 1952-53 (3 mål)

Venstre wing Kaj Nielsen 3 kampe 1952-53

 


 
Artikel
 
DM for hold i badminton gik til Skovshoved for andet år i træk

Efter mange års tørke kom DM endelig til SIF i 2017 og sejren blev gentaget i 2018. Begge gange efter sejr over Team Skælskør/Slagelse (TSS), men hvor sejren i 2017 var kneben var der ikke samme spænding over finalekampen i 2018.

Hele sæsonen havde holdet vundet mindst 4 af de 6 kampe, der udgør en holdkamp og SIF var da også en suveræn vinder af grundspillet. Holdet består da også af en perlerække af verdensstjerner, og da Carsten Mogensen, nr. 2 i HD på verdensranglisten måtte melde afbud til finalen, blev han erstattet af reserven, Mads Pieler Kolding som var nr. 6 på verdensranglisten i HD på daværende tidspunkt. Det vidner om SIFs styrke.

For en idrætsinteresseret er det altid spændende at se verdensstjerner udfolde deres talent, og det kan man på få meters afstand i SIF ved holdkampene om DM. Har du ikke prøvet det så kom i hallen til efteråret. Næste kamp i SIF er 3. september kl. 19 mod Værløse. Du vil ikke fortryde det. Flot badminton, god atmosfære og stemning, og verdensstjerner lige foran dig. Så bliver det ikke bedre.

  PK, cheftræner Badminton     SIF's Guldhold 2018

Men Dit SIF vil gerne vide hvordan udsigterne er for sæsonen 2018/19? Så vi stillede spørgsmålet til PK, der har stået i spidsen for holdet i de seneste 6 år.

Det bliver vanskeligt, men ikke umuligt at vinde for 3. gang i træk, mener PK. Kamilla Rytter Juhl er jo i lykkelige omstændigheder og ikke til disposition, hvilket betyder at en sikker sejr i DD forvandles til et mere usikkert resultat. Endvidere har Emil Holst og Nathalie Koch Rohde trappet badmintonmæssigt ned ved at droppe forbundets elitetræning i Brøndby. Dog er begge aktive i SIFs holdtræning, så de er disponible, men formodentlig ikke helt så skarpe som hidtil.

I den anden vægtskål tæller at Rasmus Gemke er skadesfri, deltager i elitetræningen og store turneringer og i skrivende stund i VM, så det er en klart styrket udgave af Rasmus vi kan forvente i 1. HS. De øvrige spillere, der vandt hold DM, er fortsat til rådighed.

Hvem bliver de værste konkurrenter PK?

Jeg mener det bliver Solrød, Vendsyssel, og TSS som alle har fået tilgang på positioner, der truer SIF. Vi kan forvente helt jævnbyrdige kampe mod dem, og hvor vi i sidste sæson kunne føle os sikre i et eventuelt Golden sæt, kan det blive noget mere usikkert i 18/19.

Det er imidlertid min erfaring, fortsætter PK, at tilgangen til holdkampe er noget forskellig fra selv erfarne spilleres tilgang til individuelle turneringer. Det tynger på en anden måde, idet det mere er holdets/klubbens succes det drejer sig om end individets, og jeg håber og tror at vores rutine kan få betydning i de tætte opgør der kommer, så jeg tror på det, men er også realistisk omkring at det næppe bliver en gentagelse af de store sejre fra sidste sæson.

Hvad mener du om selve formatet for disse holdkampe PK?

Baggrunden for mit spørgsmål til PK er at TV2sports badmintonekspert, Jim Laugesen, der var medkommentator til DM finalen, havde en del kritiske kommentarer til det nuværende format for afvikling af holdbadminton for eliteklubberne, ikke mindst affødt af, at en småskadet Carolina Marin meldte afbud til finalen samme morgen, og det faktum at TSS ikke kunne stille med en reserve. Det var da også uheldigt for afviklingen af finalen, og det gav Jim anledning til bebrejdelser om ”købehold” og betragtninger om at formatet bør ændres til noget, der lød som tidligere tider, hvor en holdkamp bestod af 13-15 individuelle kampe og alle spillere spillede to kampe i hver sin kategori. Dengang varede holdkampe 3-5 timer, hvilket blev betragtet som publikumsuvenligt og uegnet til TV.  

Derfor blev det nuværende format, med 6 kampe, 2 i HS og 1 i de øvrige kategorier og hver spiller spiller én kamp, udviklet. Holdkampens varighed er 1,5-2,5 timer. Når resultatet ender 3-3, afgøres holdkampen i (et) Golden sæt.

PK er stort set tilfreds med formatet. Det er publikumsvenligt og fænger fint i TV og ønsker man flere unge/børnetilskuere, kunne man jo overveje at begynde holdkampen kl. 18 i stedet for 19, så sengetiden overholdes. PK vil bestemt modsætte sig at gå tilbage til tidligere tiders format, men synes, at finalen måske kunne afvikles lidt festligere end en hverdagsaften i Frederiksberghallen tillader.

PK kunne i øvrigt oplyse, at de nuværende 10 hold i Elitedivisionen fra 2019/20 reduceres til 8 hold, hvilket han er positiv overfor.  

OL/10/08/08


 
Artikel
 
SIF har fået ny næstformand


Ole Larsen og Lars Balling

Lars Balling,
der i vide kredse er en kendt skikkelse i SIF, er i maj 2018 blevet ny næstformand i foreningens bestyrelse efter Claus Bech, der måtte trække sig grundet nyt arbejde.

Den sidste onsdag i juni mødtes jeg med Lars i SIF med henblik på, at alle medlemmer kan blive lidt klogere på, hvem den nye næstformand egentlig er.

Kulissen var i den grad i orden. Det var varmt og solen skinnede fra en skyfri himmel. Foreningen summede af liv her kort før sommerferien. Vi satte os op på terrassen på 1. sal med udsigt over P-plads og tennisbaner, hvor alle baner var besat af de mange trænere og masser af ungdom.


Jeg skal lave en profil af dig Lars til SIFs hjemmeside. Så hvem er du egentlig Lars, spurgte jeg. Lars svarede beredvilligt på alle mine spørgsmål. Og her kommer svarene i min gengivelse.

Lars er 51 år, og han er en meget åben person. Lars har været medlem i SIF siden drengeårene, først i fodbold, så skulle badminton og tennis prøves af, hvilket jo er den klassiske udvikling for en dreng i SIF, men Lars prøvede også sine evner af blandt skytterne. Han har også været kapsejler i sine unge år og interessen er stadig tilstede, men får dog mest sejlet tursejlads i sin egen båd. Hans personlige tilgang til sport i almindelighed er at det skal være skægt, og gerne bidrage til sammenhold. 

Hans ældste døtre på 19 og 23 spillede som barn badminton i SIF og derved fik Lars genvakt interessen, så han i dag både er aktiv på veteranhold og er lidt med på det praktiske/organisatoriske plan. Han er en del af det effektive team der forud for hver hjemmekamp i Badminton-ligaen etablerer baner i tennishallen, og bagefter fjerner dem igen så genen for tennishallens egentlige brugere minimeres så godt som muligt. Og skal der stables en fest på benene giver Lars gerne en hånd med.

Lars og hans kæreste Kira har sammen en lille tennisspiller, Sara, så han følger med fra første række i den udvikling som tennis har gennemgået i SIF gennem de senere år. Tennisafdelingen har været dygtig til at ansætte de rette cheftrænere, der bistået af gode trænerteams har udviklet tennis i SIF fra en relativ stille eksistens til en dynamisk afdeling, der tiltrækker mange børn og unge. Men Lars er ikke kun tilskuer, han har selv genoptaget tennis på motionist niveau, så han kan lejlighedsvis ses på det røde grus.

Men det stopper ikke her, idet Lars også er aktiv i den uformelle ”cykelafdeling” SCC der med udgangspunkt i SIF knokler en 70-100 km på de nordsjællandske landeveje 3 gange om ugen. Lars kører selv med, når det er muligt, og helst minimum en gang om ugen. De, der ikke bliver sat undervejs mødes bagefter i SIFFEN og får reguleret væskebalancen under hyggelige former.


Lars Balling
 
Det var relationerne til sporten, med hvad med verden udenfor?

Ja, som nævnt bor jeg sammen med Kira og vores datter Sara på 7 år. Kira kommer fra det jyske, men er faldet godt til i Charlottenlund. Kira er med i pigernes modstykke til ”drengenes” cykelhold, Pedaltøserne og de har også gang i pedalerne og kan lejlighedsvis også ses sætte fut i SIFFEN.

Erhvervsmæssigt er jeg selvstændig erhvervsdrivende med import af fødevarer som bl.a. sælges til de store kæder. Mit kontor ligger få hundrede meter fra min bopæl og udover mig selv er der én ansat som passer de daglige opgaver på kontoret. Jeg har en del smårejser til messer, leverandører og kunder, så i perioder vil jeg naturligt ikke være så meget hjemme og følgelig heller ikke i SIF.  


Du har en travl hverdag Lars, og på trods heraf accepterede du posten som næstformand i SIF. Hvad får dig til det?

Først og fremmest kan jeg godt lide de værdier, som SIF er baseret på. Jeg er glad for at være en del af SIF, og jeg værdsætter sammenholdet vi har. Ligesom jeg jo har haft 2 børn igennem ”systemet” og nu har også en 3. på vej. Så da lejligheden bød sig for at give lidt tilbage til foreningen og fællesskabet, var jeg ikke længe om at acceptere den udfordring, som posten indebær. Men selvfølgelig må det også være sådan, at hvis erhvervet kræver min tilstedeværelse et eller andet sted med kort varsel, må jeg svigte foreningen i lige netop den situation.

Herefter forlod Lars vor lille sammenkomst for at overvære datterens tennistræning på det røde grus.


Efterskrift

Det er mit indtryk at SIF har fået en næstformand med kant, med baggrund i erhvervslivet og vilje og evne til at gå efter de løsninger, som han mener er rigtige, men også med respekt for andres meninger og evne til at lytte og sætte kursen i overensstemmelse med helhedsopfattelsen.  


OL/05/07/18Årsskriftet Dit SIF

Klubbens sidste årsskrift - Dit SIF 2017 - er trykt og distribueret medio juni 2017:

        Klik på billede for at læse dit SIF 2017.

Foreningens artikler, tidligere årsskrifter og blade kan ses i SIFs digitale arkiv: www.skovserhistorie.dk.


 
SIF - Skovshoved IdrætsforeningKrøyersvej 52930 Klampenborg Tlf. 39450180Email: skovser@skovser.dk