Skovshoved Idrætsforening Én gang skovser - altid skovser
   Link til SIFFENS menu-tavle

 

SIFFEN

Kære medlemmer,
 Vi må endnu engang meddele, at hverdagen i en periode, ikke bliver helt som den har været.

Denne gang gælder det Restaurant Siffen. COVID-19 og manglende arbejdskraft har betydet, at det har været en meget besværlig og hård tid for Jakob & Co., og desværre fortsætter 2022 både med COVID-19 og manglende arbejdskraft i restauranten.

Vi har derfor været nødt til at ændre på spisekortet i en periode, menuen vil fra januar være:
  • SIF burger

  • Flæskestegssandwich
  • 
Clubsandwich

  • Cæsarsalat

  • ”Byg selv” børneburgerRestaurant Siffen åbner onsdag den 5. januar

Der er åbent hverdage 15.30 - 22.00

Køkken og Takeaway er åbent fra 17.00 - 21.00

Husk myndighedernes krav om mundbind og Coronapas.


D. 21/12 2021

Kære medlemmer

Da SIF den forgangne weekend traf beslutning om lukning af alle indendørsaktiviteter i foreningen, skete det på baggrund af en klar opfordring til alle foreninger fra såvel Kulturministeriet som Dansk Idræts Forbund (DIF). Denne opfordring fremgik også af DIF’s hjemmeside. Efterfølgende udmøntede dette sig i en klar meddelelse fra rådhuset om nedlukning af alle idrætsforeninger i Gentofte kommune. På denne baggrund havde SIF ikke andet valg end at lukke sine aktiviteter.

Kulturministeriet har dags dato ændret sin formulering. Nu rettes formuleringen ikke mere til foreningerne, men er i stedet en opfordring til foreningernes medlemmer om at begrænse smitterisikoen ved ikke at deltage i idrætsaktiviteter, som er defineret som træninger, stævner, camps, turneringer, kampe mv.

Den nye formulering omfatter en mulighed for – i mindre grupper - at spille for eksempel badminton eller tennis, hvis man samtidig tager hensyn til de kendte anbefalinger om at bremse smittespredning.

DIF og DGI har efterfølgende valgt at rette sine anbefalinger og følge Kulturministeriets ændrede formulering.

På den baggrund har SIFs bestyrelse på et hasteindkaldt bestyrelsesmøde i dag valgt at åbne foreningen fra onsdag morgen den 22. december for aktiviteter i mindre grupper – fx spil med op til 4 deltagere på en tennis- eller badmintonbane.

Afdelingerne i SIF vil ikke afholde træninger, stævner, camps, turneringer, kampe mv. (undtaget er badmintons elitetræning, da eliteidræt følger særlige regler).

Bemærk, at det er et myndighedskrav, at alle over 12 år bærer mundbind eller visir, når de opholder sig på en idrætsfacilitet bla. idrætshaller - dog ikke under selve idrætsudøvelsen. Kravet gælder frem til den 17. januar.

Bestyrelsen håber, at alle vil medvirke til at overholde myndighedernes ændrede anbefalinger, således at vi i SIF kan hjælpe med at dæmme op for smittespredningen.

I ønskes en god og corona fri jul - vær opmærksom på, at foreningen som vanligt holder lukket 24. og 31. december.

På bestyrelsens vegne

Bue Kjems


Kulturministeriets ændrede opfordring dags dato:

Hvordan skal opfordringen om ikke at deltage i foreningsaktiviteter i juleferien forstås?

Der gælder en opfordring om ikke at deltage i indendørs aktiviteter i foreningslivet, herunder idrætsaktiviteter mv. i juleferien. Opfordringen gælder indtil 5. januar 2022, hvor grundskolerne genåbner.

Opfordringen gælder også idræt i foreningsregi, herunder træninger, stævner, camps, turneringer, kampe mv. Opfordringen gælder dog ikke individuelle eller selvorganiserede idrætsaktiviteter, herunder løbeture, familieture i svømmehallen eller få personer, der spiller badminton sammen i en idrætshal, hvis dette kan gøres under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes øvrige anbefalinger om at bremse smittespredningen. Opfordringen skal ses i sammenhæng med, at sundhedsmyndighederne anbefaler, at man begrænser sine sociale kontakter i juleferien til familie og nærmeste bekendte samt, at man så vidt muligt undgår steder, hvor der er mange mennesker samlet.

DIF og DGI skriver bl.a.:

Hvis foreninger gennemfører indendørs aktiviteter i juleferien, sa° anbefaler DIF og DGI under alle omstændigheder at gøre det pa° en ma°de, sa° aktiviteten bliver afviklet under hensyntagen til myndighedernes overordnede intention: At danskerne begrænser deres sociale kontakter i juleferien.


 
God jul og godt nytår

Foreningen ønsker alle medlemmer en god jul og et godt nytår.

Vi springer vores store julemandsarrangement for børn og barnlige sjæle over i år, da vi grundet coronasituationen ikke ønsker så mange unge og gamle samlet i SIFFEN på samme tidspunkt.

Vi ser istedet frem til, og glæder os til fastelavn, hvor vi håber at kunne afholde det årlige udendørs tøndeslagningsarrangement med efterfølgende afslutning i SIFFEN.

 

Glemt tøj

Vi har store mængder glemt tøj og effekter.

D. 1 december sender vi det afsted så det kan gøre nytte andetsteds.
Så kom og se om der er noget du eller børnene har glemt.
Tøjet ligger på 1. sal i rummet lige inden glasdøren til Siffen, til venstre.

  

Kontor/butik åbningstider:
Mandag 10 - 17
Tirsdag 10 - 17
Onsdag 10 - 18
Torsdag 10 - 17
Fredag - lørdag - søndag
LukketVi søger medarbejder

Restaurant Siffen - næsten en rigtig restaurant - søger kok

Restaurant Siffen er hjertet i Skovshoved Idrætsforening i Klampenborg. Foreningen har medlemmer i alle aldre, der ud over at dyrke badminton, fodbold, skydning og tennis, bidrager til at restauranten bobler og syder af liv og god energi.

Opskriften på en god kok hos os:

Du skal synes, at det er sjovt at lave alt lige fra foie gras til grillpølser. Køkkenet tilbyder ba°de dagens retter og udsøgt mad til foreningens mange fester, arrangementer og julefrokoster.

Du skal være glad og fleksibel, nem at omgås, have et uhøjtideligt væsen og trives med at have nær kontakt til foreningens mange medlemmer og frivillige.

Vi tilbyder:

Gode arbejdsvilkår i et dejligt køkken, hvor omgangstonen er afslappet og venskabelig. Også når der er ekstra højt tryk på blusset. - Job start hurtigst muligt.

Højt humør og unikt fællesskab.

En god portion ferie: 7 uger fordelt på vinterferie, sommerferie og efterårsferie samt helligdage.

Lyder det som noget for dig, vil vi gerne gafle dig:
Kontakt Jakob ”Tolle” Tolsøe 
jakobtolsoe@gmail.com eller ring 26791212.

  

Motionsrum åben 
Åben hverdage 6:30-22:00, weekend til 21:00

   

Dit SIF


SIF sommeren 2021

Covid 19 har påvirket hele verden og Dit SIF har tidligere berettet om et helt nedlukket SIF og foreningen har selvfølgelig været underkastet og måtte adlyde de til enhver tid gældende krav om restriktioner siden marts 2020. I januar 2021 spåede Dit SIF, primært baseret på sundhedsmyndighedernes forventninger, at situationen ville bedre sig i takt med at den danske befolkning blev vaccineret, men hvad er egentlig status her i sommeren 2021. 

På overfladen ser det fint ud, masser af aktivitet på tennisbanerne og fodbolden er også kommet i gang, og  restaurant SIFFEN er åbnet, først med take away og senere også for servering i SIFFEN. Lige nu er der dog sommerferie lukket. Så på overfladen ser det faktisk rigtig godt ud, men Dit SIF vil gerne et spadestik dybere og tilsagde formand Bue Kjems til en mere dybtgående snak om den aktuelle situation og forventningerne til fremtiden.

Bue og jeg mødtes en varm dag i juli i SIF hvor anlægget tog sig fint ud. Masser af aktivitet, sommercamp med mange unge engagerede tennisspillere og forberedelser til fodboldens sommercamp, men også aktivitet af de noget ældre, og det var heller ikke svært at få øje på repræsentanter for det ”grå guld”, så alt i alt et aktivitetsniveau som vel kun kan glæde en formand, Bue ? Ja det kan du tro Ole, det er jo præcis derfor vi i bestyrelse, udvalg, trænere m.fl. lægger en del frivillige timer for at opnå de bedst mulige betingelser for foreningens medlemmer, både unge og gamle, motionister og den lille elite som bestemt også er et aktiv i SIF. Vi arbejder hele tiden for at forbedre forholdene, og først og fremmest begynder det med de fysiske rammer til de fire sportslige afdelinger som de så hver for sig udfylder med aktivitet som tiltrækker og fastholder medlemmerne.

Men Bue, der har jo tidligere været talt en del om halprojektet og om nye kunstbaner til fodbold og lys på tennisbane 5 og 6, hvad er status på disse projekter? 

Halprojektet

Forløbet har været lidt rutsjebaneagtigt. Selve projektet skal medføre en ny tennishal og forøgelse med netto en indendørsbane og den gamle multihal med ukorrekte mål og dårlig atmosfære erstattes med en ny multihal med plads til to tennisbaner som de eksisterende, hvor der på den ene kan være 8 badmintontræningsbaner. Projektet gennemføres ved at forlænge tennishallen hen til 5 meter fra badmintonhallen, med en beliggenhed op til den nyeste tennishal og badmintonhallen. Nogle bekymringer hos naboerne på Exnersvej har indtil nu blokeret for videre behandling, men nu lysner det, så vi går videre i proceduren bl.a. med ansøgninger til fondsmidler til finansiering.      


Hybridbaner til fodbold

Vi har ansøgt Gentofte kommune om to nye baner til fodbold og der er fuld forståelse om behovet men ikke lige nu plads i kommunebudgettet, men vi er optimistiske og mener at projektet kan realiseres i løbet af de næste par år. (Hybridbaner er den seneste udgave af kunstgræsbaner. Mere holdbar og miljøvenlig. FCN afvikler sine kampe i Superligaen på denne type bane.) 


Lys på udendørstennisbanerne 5 og 6

Egentlig ikke et større projekt end at vi selv kan håndtere det, men vi må endnu en gang erkende at naturlig udvikling og forandring i en forening som SIF kan opfattes anderledes hos naboer, som bekymrer sig om lys-påvirkning og støjpåvirkning, hvilket forsinker projektet.

Ja Bue, jeg forstår det sådan at der egentlig er gode forventninger til at disse projekter realiseres, men nøgternt set er der stadig lidt forhindringer, der skal overkommes. Er det rigtig opfattet? Ja, både og, udover vi skal skaffe finansiering efter en kostbar Corona nedlukning er vi oppe imod en lokalplan, der tilsiger, at vi ikke umiddelbart må øge foreningens lysanlæg. Og skal vi søge dispensation, eller måske en revision, skal vi overveje om der også er andre forhold, vi skal gå efter.  


Generalforsamling    (du kan finde referat af GF andetsteds på hjemmesiden) 

Så havde vi jo generalforsamling (GF) i SIF den 24. juni Bue. Du blev genvalgt for yderligere en periode. Tillykke med det. Normalt skal GF være afholdt senest 31. marts men restriktionerne med begrænsning af antal deltagere gjorde det først muligt i juni, det er jo ikke længe siden, så jeg vil gerne have at du deler din opfattelse af forløbet af GF med Dit SIF.

Det er jo altid en vigtig begivenhed i enhver forening, siger Bue, og når vi så i SIF har 4 sportslige afdelinger med både fælles og individuelle udfordringer, så kan det enkelte medlem komme til orde på den sportslige afdelings møder og på GF for hele foreningen. SIFs bestyrelse består af 4 medlemmer valgt på selve GF samt 4 medlemmer valgt på de respektive afdelingers årsmøder i de 4 sportslige afdelinger. En GFs afvikling fortæller altid om der er ro eller det modsatte.   

Nå, men tilbage til forløbet af GF, som varede en lille time og foregik i god stemning, beretter Bue. Jeg glæder mig altid til uddelingen af hædersbeviser til medlemmer. Der var 16 der opnåede 25 års nålen, Clifford Beckmann, Jørgen Jensen og Lars Høffner fik nål for 50 års medlemskab, Mads Bruun fik for 60 år og Flemming Christiansen og Hans-Henrik Svendsen for 70 år. 

Den meget sjældne sølvnål blev tildelt udvalgsformændene Janne Rutzou (tennis) og Henrik Parkhøj (badminton). Endvidere fik Pauli Jensen og Joachim Fischer sølvnålen. Pauli har været en central figur i SIF i mange år, Joachim har i sin kortere periode i badminton sat sit tydelige fingeraftryk og været en central figur i at badmintonholdet har vundet 4 DM i løbet af de seneste år. 

Og SIF´s venner v/Simon Melbye tildelte titlen som Årets SIFFER til Lulu Lückow fra tennisafdelingen for sin energiske og effektive indsats på mange fronter i tennisafdelingen.

Bue fortæller også at Ole Jensen har haft 25 års jubilæum som foreningens forvalter under overværelse af de 5 personer som forsamlingsforbuddet tillod på dagen. 

Så var vi ligesom i gang. Bue havde talt sig varm og på det sportslige plan kunne han dele badmintonformand Henrik Parkhøjs glæde over det 4. ud af de sidste 5 års DM holdmesterskab i badminton. Henrik kunne næsten ikke ses bag den kæmpemæssige pokal han havde modtaget aftenen før, da sejren om DM var en realitet. Men det har I jo alle sammen kunne læse på SIFs hjemmeside, siger Bue og henviser til min (Ole Larsen) tidligere artikel herom.

Økonomien er en vigtig faktor i enhver forening, fremhæver Bue, og ikke mindst under Corona udfordringerne, et lille fald i medlemsskaren og overtagelsen af økonomi og administration af SIFFEN har medført et underskud men af størrelse, som vi kan håndtere og budgettet for 2021 indikerer at vi stort set er på plads igen.

Endvidere påpeger Bue, at den administrative stab er skiftet ud igennem de sidste to år, så nu består den af Lars Weiss, Marion og senest er Morten tiltrådt. (Se deres profiler beskrevet tidligere på hjemmesiden. OL) Og selvom det er sket over en kortere periode, er det indtrykket, at det er gået fint.

Valgene gav, udover Bue, genvalg til Lisbet Elkjær, næstformand Lars Balling og kasserer Claus Buhl er på valg i lige år, mens de fire afdelinger har udpeget Henrik Parkhøj (badminton), Janne Rützou (tennis), Jakob Grandahl (fodbold) samt Kenneth Holt Nielsen (skydning).


Nu har vi været godt rundt i foreningen, som den er lige nu og planerne for den kommende tid Bue, men er der lige en afsluttende bemærkning Bue? Faktisk ja, det er nemlig sådan at vi har nogle planer om at forbedre hjemmesiden til et nyt og bedre layout. Egentlig havde vi håbet på at kunne realisere dem pr. nu, men nogle systembegrænsninger har medført at vi ikke er i mål endnu, men vi mener at kunne overkomme disse. Og faktisk arbejder vi også med planer om en opdatering af informationsskærmene, så hver afdeling har sin med eget indhold, og at man mødes ved hoveddøren af fællesskabets skærm.   

Det var godt vi også lige fik det med Bue. Tak for din tid.     

   


Ole Larsen /27/7/21 

Nyt Guld til SIF Badminton til Final Four i holdturneringen 2020/21
SIF Badminton var ikke uheldig med lige at komme med til Final Four. En tabt kamp mere ud af grundspillets 81 kampe og SIF var blevet nr. 5 og dermed ikke en del af det gode selskab, der i april skulle have afgjort Final Four. Final Four stævnet måtte, som så meget andet, udskydes på grund af Covid 19, og blev i stedet afviklet 22. + 23. juni 2021.
Første kamp (semifinalen) var mod Team Skelskør-Slagelse (TSS) som vi havde tabt til i grundspillet og egentlig altid haft det svært mod. TSS tiltrækker mange udlændige og har ikke den grundlæggende klubånd, som regelmæssig træning og samvær i høj grad bidrager til, som er tilfældet i SIF, og mon ikke det kunne ses på TV af andre end mig. I hvert fald vandt SIF med 5-1 – der spilles bedst af 9 og i Final Four stopper man, når en af parterne når 5 sejre. Vi har mange gode spillere i SIF, og forud havde der været mange overvejelser i TSS lejren om Victor Axelsen var på SIFs holdkort i en periode, hvor Victor træner meget målbevidst mod at toppe ved OL. Victor stillede op og med Rasmus Gemke i 2. single var SIF næsten foran med 2-0 og da vi også vandt 2. mix hvor TSS var favorit, var en kanonstart en kendsgerning. TSS taktiske opstilling havde medført at de i 2. DS stillede med en udpræget doublespiller og hun havde fået nok efter få bolde og trak sig. En sejr mere og den samlede sejr var hjemme. Men TSS så ud til at være favoritter i de resterende kampe, men Mette Poulsen og Sara Lundgaard ville det anderledes og slog deres udenlandske modspillere med 30/29 og 21/13. Finalepladsen var hjemme, men det var sent og finalen var dagen efter. Lidt let træning på finaledagen og mental forberedelse og Skovserne var klar.
Finalen var en gentagelse af sidste års finale. Modstanderen var Værløse som overraskende havde besejret vinderen af grundspillet Vendsyssel med Jan Ø. Jørgensen i 1. HS med samme cifre 5-1, som SIF vandt med.
Det var således de to underdogs, der mødtes i finalen. Sidste år med SIF som vinder 5-1, men i grundspillet havde Værløse besejret SIF med 5-4 og SIF endda med Victor på holdkortet. Så det så på forhånd ikke nemt ud.
Men igen overraskede Joel Eipe og Mette Poulsen og vandt 2. MD og det endda med en tidligere Skovser Mads Pieler Colding på den anden side af nettet. Godt resultat. Victor og Rasmus vandt begge deres HS, så manglede vi to sejre og hvor skulle vi finde dem? De to herredoubler så svære ud, så forhåbentlig kunne de findes i dame single og damedouble. Og de dygtige piger gjorde det. Stor ros til Sophia Grundtvig som vandt stort i 1. set for derefter at komme bagud i 2. set men da det så vanskeligst ud kom hun stærkt igen og vandt 2. set og dermed kampen.
Så manglede vi én sejr, kunne Mette og Sara vinde igen som de havde gjort 24 timer forinden? Igen blev det en spændende og tæt kamp før de hev sejren i land over et godt par (Julie Finne-Ipsen og Mai Surrow) med de tætte cifre 26-24 i andet sæt, og den samlede sejr på 5-3 var en kendsgerning.
Når det er så tætte resultater af de enkelte kampe er enhver sejr selvfølgelig vigtig. Men rækkefølgen i afviklingen af de enkelte kampe betød at netop Mette og Sara vandt de afgørende kampe i både semi og finalen, og hvor var det skønt at se de to piger holde hovederne kolde, bevare troen og have mere is i maven end modstanderne. Imponerende. Og tak til hele holdet, træneren Joachim Fischer (som havde sat sig selv af til gavn for helheden) PK med mange flere som i den grad har sat SIF på badmintonkortet igen.
Og til sidst et lille kuriosum. Det er velkendt at vinderholdet modtager DM medaljer, men det er første gang at Victor – som jo har vundet rigtig meget – vinder DM i hold-badminton. Tillykke med det og flot du stillede op.

 

OL/24/6/2021
 

 

 

 
 

 

 

2020 – et udfordrende år     -    hvordan mon 2021 bliver

Mange af os ser frem til det nye år, 2021 med en sær blanding af forventninger og betænkelighed.  2020 blev præget af CORONA. Få er gået igennem året uden at et familiemedlem eller en bekendt er berørt af Covid 19, det være sig i omgangskredsen, på arbejdspladsen eller andetsteds, vi har hørt om en, der har været ramt.

Selv de, der ikke direkte er berørt af sygdommen, har mærket til den i form af restriktioner, der har krævet ændret adfærd. Hold afstand, sprit af, mundbind, o.s.v.

Meget er der også vendt op og ned på i SIF. Efter den totale nedlukning i foråret, er der siden blevet lukket delvis op i takt med de til enhver tid gældende restriktioner. Det har berørt os hver især individuelt og som medlem af SIF, og det har i den grad også berørt arbejdsbetingelserne for SIFs medarbejdere og ledelse.
 

Dit SIF har tidligere beskrevet i ord og billeder om forårets totale nedlukning, hvor det eneste gode ved perioden var, at man var sikker på ikke at få buler på parkeringspladsen.

Fra total nedlukning til delvis oplukning

Da sommeren nærmede sig, blev restriktionerne løsnet lidt i flere tempi, især med hensyn til  udendørsaktivitet. Og da man ikke kunne rejse til udlandet, og da opholdet i sommerhuset igennem længere tid godt kunne opleves lidt trivielt, skete der noget i SIF.

Aldrig har SIFs grus tennisbaner været så benyttet. Reservation var nødvendig, selv kl. 9 på en hverdag. Bade kunne man ikke. Omklædning og bad var lukket pga. restriktionerne. Men en medbragt forfriskning kunne man da nyde i anlægget, selvom man var svedig.

Også på fodboldbanerne blev restriktionerne lempet, men forsamlingsforbuddet på 10 medførte nye træningsmetoder i grupper på indtil 10, så kreativiteten blomstrede og benene blev rørt. Senere lempedes restriktionerne yderligere så nogle kampe kunne afvikles, hvorved bl.a. SIFs 2. divisionshold kom i gang med 20/21 sæsonen efter at 19/20 blev afsluttet i en forkortet udgave.  

Badminton var som indendørssport underkastet strengere restriktioner, dog med en undtagelse i eliten som kom med til FINAL 4 på afbud. De takkede ja til muligheden og vandt DM. Se tidligere Dit SIF artikel herom. Restriktionerne blev løsnet efter sommerferien og også motionister kan deltage, men visse begrænsninger skal overholdes.

Vor fælles, sociale samlingspunkt, restaurant SIFFEN var nedlukket indtil sommerens restriktioner løsnedes ad flere omgange. Først udelukkende til take away, senere til begrænsede antal spisende i selve SIFFEN. Ingen fester, større sammenkomster, konfirmationer, runde fødselsdage eller tilsvarende. Men dejlig mad laver de da hver dag til medlemmerne. Kan absolut anbefales. 

Under tilblivelsen af denne artikel slog regeringen til igen. Under henvisning til den kraftige forøgelse af smitten i en række kommuner i Hovedstadsområdet, herunder Gentofte kommune, blev det besluttet de facto at lukke al indendørssport ned igen med virkning fra 9/12 – 3/1. Kun lidt fodbold kan opretholdes udendørs og professionel badminton for eliten indendørs. Omklædning og bad lukkes. SIFFEN lukkes, dog opretholdes take away.

Ovenstående betragtninger er egne refleksioner over hvad man som bruger af SIF umiddelbart oplever. Men hvordan opleves 2020 af SIFs daglige ledelse. Vi har spurgt forretningsfører Lars Weis som lige nåede at tiltræde jobbet 1. juni 2019 og derved oplevede få måneders normal drift inden CORONA for en tid forvandlede SIF. 

Lars Weis beretter:

Lars fortæller at det ikke har været nemt hverken for staben eller medlemmerne at tilpasse sig til de skiftende vilkår i takt med de ændrede restriktioner. ”Vi har arbejdet under en grundtanke om at give medlemmerne mulighed for så meget aktivitet som mulig, samtidig med at vi respekterer de til enhver tid gældende restriktioner. Vi har altid været vandt til at medlemmerne har været flinke til at respekterer fælles vilkår, men i takt med at tiden går og restriktionerne skærpes, og vi derfor må indskrænke medlemmernes handlefrihed, f. eks. ved lukning af omklædning og bad, har enkelte medlemmer været lidt misfornøjede. 

Det ærgrer Lars, indimellem at skulle optræde som politimand, hvorfor han glæder sig til igen, at kunne koncentrere alle kræfterne til at foreningen kan tilbyde medlemmerne mest mulig, Dit SIF mener at vi nok skal komme tilbage på ret spor når CORONA på et eller andet tidspunkt er overstået. Men hvornår er det.           

Hvad kan vi tro på for 2021

Vi vil alle meget gerne have vort gamle liv tilbage. Vi vil ud af isolationen. Vi vil rejse. Vi vil dyrke idræt. Vi vil have normale tilstande, hvor vi selv bestemmer. Vi vil have det gamle SIF tilbage. Men hvornår kan det mon blive virkelighed. Bliver det i 2021?

Ingen ved det med sikkerhed. Men der er grund til en vis optimisme. I hvert fald er vaccinerne på vej. I England er de i skrivende stund begyndt at vaccinere, og der er al mulig grund til at tro at vi i Danmark begynder i januar. Hvornår opnår vi så folkeimmunitet? Det kræver nok at mindst 50-60 % af befolkningen er vaccineret, men Dit SIF er behersket optimistisk, så vi tror på et gennembrud til normal levevis i løbet af 2. halvår af 2021, så småt begyndende i foråret så udendørssæsonen reddes delvis, som i 2020, for fodbold og tennis.  

 

Ole Larsen 11/12/20

 

 

 

 

Dit SIF præsenterer SIF´s nye medlemskoordinator

  Morten V. Berg
 
I al ubemærkethed grundet Corona krisen er Morten Berg den 1. april 2020 begyndt i den nyoprettede stilling som medlemskoordinator i SIF.

Men hvad skal en medlemskoordinator egentlig beskæftige sig med i SIF? Dit SIF har haft lejlighed til at se stillingsbeskrivelsen, og den bringer tankerne ind på den i jobsammenhæng meget omtalte ”mangearmede blæksprutte”.
 

Stillingsbeskrivelsen

Ansvarsområderne, som medlemskoordinatoren skal varetage, omfatter bl.a. at være den første medlemmerne møder telefonisk og fysisk således at de hurtigt får løst deres spørgsmål, at yde administrativ hjælp til afdelingerne og derigennem assistere de frivillige ledere så de kan koncentrere sig om sporten og medlemmerne. Endvidere skal medlemskoordinatoren holde SIF fint opdateret på sociale medier og på hjemmesiden, og se til at SIF shoppen fungerer og i al bred almindelighed medvirke til at SIF samles på tværs af afdelingerne.

Det er ikke så lidt og indtil nu har Morten fungeret i baggrunden, dels skal han lige lære området at kende og dels er SIF jo - i skrivende stund lukket ned – men tiden nærmer sig hvor Morten kan komme ud at virke blandt medlemmer og ledere.
 

Hvem er du Morten, spørger Dit SIF

Jeg har i mange år, faktisk næsten 30, fungeret som bindeled - koordinator om du vil – mellem kunder og det tekniske hold på optagelser af reklamefilm, featurefilm og TV-serier, hvor alt skal fungere rettidigt. Mangler der en skuespiller eller en rekvisit eller hvad som helst tabes tid og dermed penge. Men med struktur, forudseenhed, god planlægning og kontinuerlig opfølgning kommer man langt, siger Morten og tilføjer at han trives med at effektivisere og få tingene til at glide.

Jeg har det også godt med IT og hjemmesideprogrammering og mener også at min erfaring med at manøvrere mellem og med mange mennesker bidrager til en stor ballast i forhold til jobbet i SIF som både rummer udfordringer på det menneskelige og det tekniske plan.
 

Det lyder rigtig godt Morten, har du noget forhåndskendskab til SIF?

Ja, det kan du tro Ole. Dels bor jeg meget tæt på SIF og dels har jeg igennem nogle år haft min daglige gang i foreningen og som træner og frivillig leder bidraget til trivslen i årgang 2010 i fodbold. Det begyndte i 2015 og i den forløbne tid er der kommet mange nye opgaver til, hvilket har bidraget til mit kendskab til SIF’s forretningsgange set fra den frivillige leders perspektiv, ligesom det også har givet et stort kendskab til IT systemerne, og ikke mindst til den frivillige leders behov for hjælp til at håndtere dem. Og jeg glæder mig til at omsætte denne viden til brugelig assistance for de frivillige i alle afdelinger så de kan orientere deres indsats mod medlemmerne og sporten. 
 

Har du/dyrker du idræt selv?

Ja, jeg er 46 år, født og opvokset i Søborg og har spillet fodbold i HGI i min ungdom og senere har jeg spillet firmafodbold. I 2009 flyttede jeg til området, min kone og jeg bor på Damgårdsvej, 5 minutter fra SIF og vores søn spillede fodbold i Åkanden som helt lille og rykkede til SIF da han fik alderen hertil.
 

Nu har du været i jobbet et par måneder, og selv om det har været og stadig er Coronatid, har du nok en mening om hvordan du er blevet modtaget, og om dine forventninger til jobbet er indfriet 

Ja, jeg har fået en enestående chance for at kombinere interesse med erhverv forstået som trangen til at få ting til at fungere i kombination med ånden og miljøet i en mangesidet idrætsforening som SIF hvor medlemmerne både er søde, behagelige og samtidig krævende. Så indtil videre lever jobbet helt op til mine forventninger, jeg har et godt samspil med medlemmerne, med de frivillige ledere og med kollegerne.

Så alt i alt synes jeg at den første periode har været god. Coronaen har sat sit præg men nu er tennis i gang, fodbold er i gang og badminton er i gang, ikke som før, men der er da liv i foreningen, og det er dejligt.

Ole Larsen, Juni 2020

 

 

SIF - Skovshoved IdrætsforeningKrøyersvej 52930 Klampenborg Tlf. 39450180Email: skovser@skovser.dk