Nyheder

Bestyrelsen for SIFs Venner pr. 30.4.2018

 Simon Melbye, formand
 42256010  simonmelbye@gmail.com
 Cliff Bechmann, kasserer
  
 Jens Thrane, bestyrelsesmedlem
   
 Erik Christensen, bestyrelsesmedlem
   
 Emil Menke, bestyrelsesmedlem
   
 Anders Dyre Jespersen, bestyrelsesmedlem
  
 
 Alle henvendelser til SIFs Venner bedes rettet til formanden.
 

Årsmødet  (Generalforsamling)


 
Instagram
Vi takker vore sponsorer