Skovshoved Idrætsforening Én gang skovser - altid skovser

Bestyrelsen for SIFs Venner pr. 30.4.2018

 Simon Melbye, formand
 42256010  simonmelbye@gmail.com
 Cliff Bechmann, kasserer
  
 Jens Thrane, bestyrelsesmedlem
   
 Erik Christensen, bestyrelsesmedlem
   
 Emil Menke, bestyrelsesmedlem
   
 Anders Dyre Jespersen, bestyrelsesmedlem
  
 
 Alle henvendelser til SIFs Venner bedes rettet til formanden.
 

Årsmødet  (Generalforsamling)


 
SIF - Skovshoved IdrætsforeningKrøyersvej 52930 Klampenborg Tlf. 39450180Email: skovser@skovser.dk